De toeristische sector wijst de intimiderende woorden van PS-leider Helmin Wiels richting Europese Nederlanders af, omdat hiermee de kip met de gouden eieren dreigt te worden geslacht. Nu al merken hotels afmeldingen en fors teruglopende boekingen. Maar vooral de vele (onnodige) vragen over de veiligheidssituatie op Curaçao zijn een fout teken aan de wand. Nederlandse toeristen zijn goed voor de helft van alle overnachtingen in resorts en appartementen en daarmee voor banen, lonen en salarissen, deviezen en exportopbrengsten. Waar met veel inspanningen en duur geld wordt gewerkt aan het bevorderen van het toerisme vanuit onder andere het Europese deel van het koninkrijk naar Curaçao, maakt Wiels dat met zijn gevaarlijke bedreigingen en angstaanjagerij in één klap kapot. Hij zou eigenlijk aansprakelijk moeten kunnen worden gesteld voor de geleden en te lijden schade.
Ook coalitiepartner MFK wijst Wiels’ aanpak bij monde van fractievoorzitter Dean Rozier krachtig af. Hij roept op om te stoppen met praten over (lees: dreigen met) de onafhankelijkheid en vraagt de bevolking niet negatief te beïnvloeden en te misinformeren. De bevolking die duidelijk heeft gekozen voor de autonome status maar dan binnen het koninkrijk, zoals pas een jaar geleden in werking getreden. Rozier verdient lof voor zijn heldere boodschap aan Pueblo Soberano, de coalitiepartij die geen gelegenheid voorbij laat gaan om op opjuttende en soms zelf opruiende wijze te pleiten voor iets wat een grote meerderheid van de Curaçaoënaars niet wil. Hij neemt duidelijk afstand van het optreden van Wiels door nadrukkelijk te stellen dat deze MFK/PS/MAN-regering ‘niet geroepen’ is om de onafhankelijkheid van Curaçao na te streven. In wezen is dit ook een boodschap vanuit het parlement richting de eigen regering en MFK-premier Gerrit Schotte dat de fractievoorzitter een grens trekt voor wat betreft het almaar op de politieke agenda zetten en nastreven van volledige soevereiniteit.
Een derde afwijzing van Wiels’ aanpak deze week was de meest krachtige; die van een groot deel van de bevolking. De manier waarop burgers van Banda’riba en Banda’bou het hoge koninklijke gezelschap spontaan en oprecht in hun armen sloten - terwijl de regering er zelf nagenoeg niets aan heeft gedaan om het koninklijke bezoek onder de aandacht te brengen - toont niet alleen aan dat de Curaçaose mensen grote waardering hebben voor het Huis van Oranje en daarmee het Koninkrijk. Maar ook dat Wiels en de zijnen nauwelijks tot geen steun genieten voor hun voornamelijk, tot nu toe, destructieve werkwijze.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).