De 21 Statenleden bepalen nu het lot van Curaçao voor de korte, middellange en wellicht ook lange termijn. Niet alleen politiek in eigen land, ook niet alleen wat betreft de koninkrijksverhoudingen, maar vooral ook of er qua economie, investeringen en werkgelegenheid muziek in de toekomst zit. De Staten hebben het volstrekt in eigen hand. Beslissen zij, conform het advies van de commissie Rosenmöller, om de gouverneur als <I>lands<I>orgaan een Commissie van Wijzen aan te laten stellen inzake het cruciale integriteitsvraagstuk ten aanzien van drie ministers - net zo voortvarend als in mei door de Staten de Rekenkamer werd ingesteld met betrekking tot de president van de Centrale Bank? Of laat het parlement het uiteindelijk over aan de rijksministerraad om de gouverneur als <I>koninkrijks<I>orgaan hiertoe opdracht te geven? Het antwoord daarop behoort natuurlijk eenvoudig te zijn: ‘Doe het zelf’, zoals ook de titel luidt van het rapport-Rosenmöller. Dit nalaten, dus niet zelf doen, moet reeds bij voorbaat worden gezien als traineren. Als het willen en wetens uitlokken van een confrontatie, mogelijk juist om vervolgens verwijtend richting Nederland te wijzen en de bevolking op valse gronden te prepareren voor onafhankelijkheid.
Bewust stelt de commissie geen deadline aan het door de Staten te nemen besluit om de gouverneur aan het werk te zetten. Beter langer de tijd nemen om het zelf op te lossen, dan dat morgen Den Haag orde op zaken stelt. Zo luidt in de kern de boodschap. Dat wil niet zeggen dat er geen urgentie is. Elke dag dat langer wordt gewacht, neemt de maatschappelijke spanning toe. Zelfs de commissie heeft ervaren dat de druk én angst in amper vijf weken tijd voelbaar groter is geworden op het eiland. Laat staan burgers, groeperingen en bedrijven die hier wonen, werken en produceren. Dit mag en kan niet te lang meer duren, want het gaat vroeg of laat ten koste van de Curaçaoënaar zelf. Zijn vertrouwen, zijn werk, zijn inkomen en zijn sociaal welzijn.
Een tussenstation - ergens in het midden tussen initiatief vanuit de Staten richting gouverneur enerzijds en ingrijpen door de rijksministerraad anderzijds - is de regering van premier Schotte, die ook ‘zelf’ de gouverneur als landsorgaan een Commissie van Wijzen kan laten aanstellen. Maar de ministersploeg in Fòrti moet na gisteren onder een enorme druk staan, omdat voor het eerst - na ruim elf maanden geruchten en speculaties - nu zwart op wit staat dat diverse ministers niet voorgedragen en al helemaal niet benoemd hadden mogen worden; simpelweg omdat ze de screening ten aanzien van hun integriteit niet (zouden) hebben doorstaan. Elke zichzelf respecterende regering zou hier onmiddellijk consequenties aan moeten verbinden.
Ten minste moet andermaal worden geconstateerd dat minister-president Schotte keihard niet de waarheid sprak toen hij daags na 10-10-’10 verklaarde dat de gouverneur hem had medegedeeld dat alle bewindslieden goed uit de bus waren gekomen. Een zeer ernstig feit en een politieke doodzonde. Maar hoe essentieel en principieel incorrect ook, dat is praten over het verleden. Na één jaar Pais Kòrsou, moeten fundamentele besluiten worden genomen: maakt de ministerraad, maken de regeringspartijen, zelf schoon schip door niet-ministeriabele bewindspersonen per direct te (doen) laten aftreden en tegelijk zelf te beslissen tot de Commissie van Wijzen voor de rest van het traject? Of wordt net zo lang gedraald en tegengewerkt dat het Statuut - dat de landen rechten en bescherming biedt, maar ook omgekeerd werkt - in stelling moet worden gebracht voor ingrijpen van hogerhand? De keuze is aan onszelf. Aan de Staten. De Staten(voorzitter) moet vandaag nog de vergadering hiervoor oproepen.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).