De spanning bij Aqualectra is te snijden en dit komt grotendeels door een dubieuze rol die de overheid speelt ten aanzien van het nutsbedrijf. Niemand trekt in twijfel dat de regering als politiek bestuur van het land Curaçao én als vertegenwoordiger van de aandeelhouder iets te zeggen heeft over hoe Aqualectra te werk gaat. Maar ook voor de regering gelden regels en wetten. Niet alles is toegestaan en omdat de schijnwerpers zijn gericht op regering, overheid en overheidsinstellingen, moet zij juist extra voorzichtig te werk gaan. Op het moment gebeurt het tegenovergestelde. De regering/aandeelhouder legt een tariefsreductie op, waardoor het nutsbedrijf - zeker met de stijgende brandstofkosten - begrijpelijkerwijs in de problemen komt. Door middel van de politiek benoemde Raad van Commissarissen gaan aandeelhouder en het toezichthoudend orgaan op de stoel van de directie zitten; dit gebeurt met de nodige bruutheid en het overboord gooien van codes en richtlijnen. De RvC (lees: president-commissaris) dreigt al een week met disciplinaire maatregelen tegen de directeur en huurt zonder Terms of Reference en kennelijk ook zonder de vereiste aanbesteding een auditor aan. Ondertussen komen niet alleen vanuit vakbond STKO van Aqualectra-personeel, maar uit de vakorganisatie SEU van stafpersoneel geluiden over ‘politieke infiltratie’ binnen de bonden, die zich kritisch opstellen jegens het energiebeleid van de MFK/PS/MAN-coalitie en de tariefsverlaging. Een buitengewoon ernstig verwijt van als betrouwbaar en gematigd bekend staande vakbondsleiders.
Onafhankelijk ‘regulator’ Bureau Telecom & Post (BTP), dat ook optreedt bij vaststelling van de brandstof- energieprijzen, overtuigt evenmin, nu vast is komen te staan dat de instantie in een jaar tijd twee tegenstrijdig aan elkaar zijnde adviezen afgaf. Zo raadde BTP vorig jaar het voorstel van Aqualectra om tariefverlaging af - ondanks de op dat moment lage olieprijzen - omdat ‘de tariefsdaling gemakkelijk door een doorwerking van de verhoging van de brandstofprijzen teniet kan worden gedaan’ en dat afnemer en eiland ‘meer gebaat zijn bij tariefstabiliteit en dat een V-beweging daarom moet worden voorkomen’. Maar een jaar later kan de verlaging met 5 cent per kilowattuur wél van BTP, hoewel de olieprijs is gestegen van 70 dollar per vat toen, naar 107 dollar vandaag. De spanning leidt tot acties, vergaderingen, wantrouwen en zelfs tot handgemeen. Kortom: onproductief gedrag.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).