Premier William Marlin van Sint Maarten heeft zichzelf, maar vooral ook zijn eiland en bevolking, geen dienst bewezen met zijn opmerkingen dat de Nederlandse militairen ‘niks’ zouden hebben gedaan bij de plunderingen de eerste uren na de passage van orkaan Irma. Het meest kwalijk is echter dat hij 24 uur later nog steeds heeft nagelaten zijn woorden te nuanceren, nader toe te lichten, in een bepaalde context te plaatsen of te stellen dat hij wellicht verkeerd is begrepen. Want het is crisis en Sint Maarten kan er niet nog méér crisis bij gebruiken. Het zwaar in het hart getroffen eiland heeft nu alleen maar vrienden en bondgenoten nodig. Dergelijke verwijten via de media zijn niet gepast, zeker niet van een regering die zelf lange tijd volstrekt onzichtbaar was. Na Irma heerste chaos. Ook politieagenten wisten niet waar ze het moesten zoeken. Ooggetuigen geven aan dat zij geen verzet boden tegen groepen mensen die tot roof en plundering overgingen. Het is niet uitgesloten dat zij en de militairen, toen deze gezamenlijk nog in onvoldoende aantallen op de been waren en dus niet bij machte waren om de grimmige menigte tegen te houden, dit oogluikend moesten toelaten. Gelukkig herstelde een dag daarna, en zeker twee dagen later, de openbare orde. Mede dankzij de presentie van strijdmachten plus agenten en militie-eenheden uit Curaçao en Aruba. Het zal niemand verbazen als er ondertussen achter de schermen aardig wat touwtrekken over de exacte competenties is geweest. Wellicht dat Marlin zich in een vermoeide en/of emotionele bui heeft laten verleiden tot deze gewraakte uitspraak. Dom, want het is geenszins een goede weerspiegeling van wat er daadwerkelijk is gebeurd en hoe de bevolking dat heeft ervaren. De premier heeft zichzelf - en, zoals gezegd, Sint Maarten - hiermee dan ook enorm tekort gedaan. Het heeft veel onnodig kwaad bloed gezet; in Den Haag, maar ook bij de gemiddelde Europese Nederlander. Spijtig genoeg maken sommige politici hier misbruik van door ‘dé Antilliaan’ negatief neer te zetten, zoals Kamerlid Ronald van Raak van oppositiepartij SP doet met zijn uitval dat Marlin ‘vervalt in de oude Antilliaanse reflex’, namelijk door Nederland de schuld te geven. Dit alles helpt niets en niemand en zeker de hulpbehoevende eilandbewoners niet, die huis en inboedel zijn verloren en alleen maar hulp willen en moeten hebben. Daarvoor is inlevingsvermogen, begrip en goodwill nodig. De grondige evaluatie van de gebeurtenissen volgt later.

ADCommentaar 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).