De benoeming door de Nederlandse regering van een kwartiermaker voor een op Sint Maarten in te richten Integriteitskamer wordt op het eiland ervaren als een regelrechte ‘provocatie’. En dat is bepaald niet ten onrechte. Philipsburg werd anderhalve week terug overvallen door het bericht uit Den Haag dat de Nederlandse topambtenaar Hans Leijtens komt helpen de integriteitswaakhond op te zetten. Over diens kandidatuur had op zijn minst overleg moeten worden gevoerd. De Integriteitskamer is immers de uitkomst van een samenwerkingsprotocol waarin de regeringen van Nederland en Sint Maarten als partners optrekken. Wil je van een samenwerking bij een toch al gevoelig liggende kwestie als het toezicht houden op de integriteit van het openbaar bestuur in Philipsburg een succes maken, dan is open communicatie een eerste vereiste. Het is niet de eerste keer dat het kabinet-Rutte juist op dat vlak in de omgang met de Caribische landen faalt. Bij de persoon in kwestie worden eveneens vraagtekens geplaatst. Leijtens, oud-commandant van de Koninklijke Marechaussee, was sinds 1 november 2015 directeur-generaal bij de Nederlandse Belastingdienst. Dat hij er na iets meer dan een jaar alweer vertrekt heeft alles te maken met het mislukken van de reorganisatie van deze dienst. Die was overigens reeds door zijn voorganger ingezet. In die zin lijken de perikelen hem niet helemaal aan te rekenen. Loopbaan en reputatie in ogenschouw nemend kan Leijtens overigens gerust een zwaargewicht worden genoemd. Daarin schuilt geen reden om bezwaar te hebben tegen zijn aanstelling bij de Integriteitskamer. Wel moet ervoor worden gewaakt dat een ambtenaar die het niet redt in ‘het Haagse’ het vervolgens wel weer mag proberen in ‘de West’. En gezien de vermeende verwevenheid van onder- en bovenwereld op Sint Maarten moet de klus niet worden onderschat. Los van dit alles is sprake van een voortijdige benoeming. De Landsverordening Integriteitskamer is immers vorig jaar vernietigd door het Constitutioneel Hof omdat de bevoegdheden - dwingend gedicteerd door Den Haag - veel te ruim geformuleerd zijn, waardoor basale burgerrechten in het gedrang kunnen komen. Zolang er geen uitzicht is op een landsverordening die wel door de beugel kan (en toch naar de zin van Nederland is) bestaat er ook geen uitzicht op de Integriteitskamer. Een goed begin is het halve werk. De door Sint Maarten als ‘provocerend’ beschouwde benoeming is geen goed begin en gevreesd moet daarom worden dat dit nadelige gevolgen kan hebben voor het operationele vervolg van de Integriteitskamer. Het ziet ernaar uit dat minister Ronald Plasterk (PvdA) van Koninkrijksrelaties zijn termijn afsluit als de spreekwoordelijke olifant die op klompen door de Caribische porseleinkast rondstampt.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).