De sluimerende ruzie die vorig jaar al bij tijd en wijle de kop opstak tussen stichting Sona, door het Land Curaçao gemachtigd en gedelegeerd om het nieuwe ziekenhuis HNO (Hospital Nobo Otrobanda) te realiseren, en uitvoeringsorgaan Usona/Berenschot is na de jaarwisseling uitgegroeid tot een openlijke oorlogsverklaring. Daar is helemaal niemand bij gebaat.
Op 30 december zegde de Sona-directie - waarvan één lid tot voor kort werkzaam was voor Berenschot - de relatie met de adviseur/uitvoerder per 1 januari 2017 op. Een dag later gevolgd door het antwoord dat de uitvoerder geen reden ziet het werk stop te zetten, aangezien het project nog niet is afgerond. Kort daarop werd bekend dat de evaluatiecommissie, die door de (vorige) regering was aangesteld, zeer kritisch oordeelt over Sona en de regering zelfs aanbeveelt om Sona een stap terug te laten zetten en daarvoor in de plaats een veel daadkrachtiger orgaan aan te stellen. Intussen treedt ook de pas aangestelde minister van Gezondheid, Zita Jesus-Leito (PAR), op: zij verzoekt Sona om alle verdere acties richting Usona/Berenschot aan te houden en de ontheffing van de uitvoerder bovendien terug te draaien.
Sona reageerde gisteren met de terechte opmerking - als dit tenminste ook strookt met de waarheid - dat de evaluatie door het lokale advocatenbureau FCW Legal en het Belgische VK Architects is gebeurd zónder de vereiste hoor en wederhoor. Dat is, ondanks de enorme omvang van het dossier, op dit niveau onprofessioneel en ook nauwelijks goed te praten. Zeker ook gezien de aanzienlijke kosten die zijn gemoeid met de evaluatie. Sona gaat echter een stap verder en maakt contractpartij Berenshot openlijk verdachtmakende verwijten door te stellen dat de uitvoerder ‘de Curaçaose gemeenschap voor miljoenen meer wil laten opdraaien voor het ziekenhuisproject’. Eerder al publiceerde Sona advertenties in de dagbladen waarmee Berenschot in een kwaad daglicht werd geplaatst. Kortom: er wordt telkens meer olie op het vuur gegooid.
Het nieuwe ziekenhuis is echter een te duur en vooral een te belangrijk project voor de bevolking van Curaçao om toe te staan dat partijen hier ongestraft, zonder consequenties, rollend en ruziënd mee over straat gaan. De personen met doorgaans een hoog aanzien van zowel Sona als Usona/Berenschot zijn het aan de regering en burgers verplicht om rond de tafel een oplossing te zoeken en te vinden, die maar één doel dient: de bouw van HNO moet, zonder nog meer tegenslagen in termen van extra kosten en een latere opleveringsdatum, dóórgaan. Degenen die hier niet een constructieve bijdrage aan willen of kunnen leveren, moeten terugtreden en plaatsmaken voor personen die deze missie wél kunnen doen slagen. Minister Jesus-Leito dient hierin, anders dan haar voorganger deed, veel nadrukkelijker de regie te nemen.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).