Het Statenlid, de arts Eduard Braam, doet er verstandig aan om zijn zetel in het parlement van Curaçao direct ter beschikking te stellen, op te stappen en het college van de volksvertegenwoordiging te verlaten. Hij is het niet waardig om de bevolking te vertegenwoordigen.
Niet alleen nam hij met slechts 202 persoonlijke stemmen - bij lange na niet genoeg om met 3.762 stemmen een zetel te bemachtigen - één van de 21 belangrijke posities in het parlement mee. Dit zonder overtuigend valide reden, maar enkel uit persoonlijk gewin, namelijk omdat hij naar eigen zeggen van PAR geen minister mocht worden. Dus géén fundamenteel principieel of ideologisch verschil van inzicht met de partij waarmee hij brak, maar puur en alleen om er zelf beter van te worden. En niet alleen bracht hij daarmee de formatie (onder aanvoering van MAN) van een nieuwe regering, waar de burgers en bedrijven om schreeuwen, willens en wetens in gevaar. Sterker, volgens aanhoudende - niet betwiste - geruchten zou hij al aansluiting hebben gezocht en misschien zelfs gevonden bij de alternatieve coalitie (aangestuurd door MFK/Schotte). Daarmee heeft Braam welbewust, uit rancune omdat hij zijn ‘ding’ niet kreeg, het belang van een hele natie in de waagschaal gelegd.
De maatschappelijke verontwaardiging hierover heeft ertoe geleid dat een deel van zijn duistere, tot nu toe verzwegen verleden boven water is komen drijven. Dat moet Braam niet zijn voormalige partij of de media als ‘de waakhond van de maatschappij’ kwalijk nemen, maar daarvoor allereerst bij zichzelf te rade gaan. Bovendien staan de schijnwerpers nu eenmaal extra groot en fel op met gemeenschapsgeld betaalde politici zoals een Statenlid. Hoge bomen vangen veel wind. Een dubieus verleden hebben is tot daaraantoe. Het wordt pas echt ernstig als een parlementariër, die een paar dagen daarvoor nog plechtig de eed heeft afgelegd, eerst in alle toonaarden alles ontkent als hem er recht op de man af naar wordt gevraagd. En ongekend kwalijk is het dreigen met maatregelen tegen degene(n) die het wagen hiermee naar buiten te treden. Zeker als daarna tóch blijkt dat alles klopt en de feiten bovendien zeer schokkend zijn. Braam is strafbaar gesteld wegens ontucht met een 16-jarige onevenwichtige en dus kwetsbare patiënte (hij beweert dat het een ex-patiënte betrof, maar de Hoge Raad oordeelt dat er wel degelijk nog een arts/patiëntrelatie was). Dat is niet alleen ‘strafbaar’ volgens de rechters in meerdere instanties, het is ook volstrekt moreel-ethisch onverantwoordelijk en verwerpelijk.
Het is maar goed dat Braam met een dergelijke veroordeling als arts geen minister van Gezondheid is geworden. Ook het Statenlid Braam heeft zich echter in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd. Niet alleen vanwege wat hij noemt ‘ouwe koeien uit de sloot’, maar tevens door zijn gedraai en bij herhaling leugenachtige optreden. Terwijl hij eerst ontkent, zegt hij daarna - als het eenmaal toch op straat ligt - dat zijn voormalige partij alles al wist. Het is het een of het ander, maar niet allebei.
Parlementariërs werken en stemmen (onder andere over strafwetgeving of wetgeving op het gebied van de gezondheidzorg) ‘zonder last of ruggespraak’, dat wil zeggen: in alle vrijheid en druk van derden. Braam heeft een andere ‘last’: last van zichzelf door het gemis aan geloofwaardigheid en betrouwbaarheid. Zo kan hij het belangrijke en waardige werk van een volksvertegenwoordiger niet uitvoeren zoals het hoort. Als ‘aangeschoten wild’, parlementair jargon voor een politicus die niet langer houdbaar is op een bepaalde positie, kan hij maar één ding doen: de eer aan zichzelf houden.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).