De voortekenen beloven niet veel goeds voor het gouverneurschap van Aruba’s huidige Gevolmachtigde minister Alfonso Boekhoudt. Hij maakt een valse start. Het kabinet van premier Mike Eman (AVP) heeft er bij de koninkrijksregering op aangedrongen het benoemingsbesluit te herroepen. Reden: Nederland heeft zich een bevoegdheid toegeëigend die het niet heeft, namelijk om buiten de Arubaanse regering om een kandidaat voor te dragen. De door de Rijksministerraad bekrachtigde afspraken waar ook Nederland zijn handtekening onder heeft gezet, zijn echter glashelder. De landsregering gaat over de selectie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) beperkt zich tot een (marginale) toets. Het kabinet-Rutte (VVD/PvdA) heeft zich daar niet aan gehouden. Is dat op zichzelf al te veroordelen, het is ook ongehoord het staatshoofd in verlegenheid te brengen door hem een Koninklijk Besluit te laten tekenen waarvan de rechtmatigheid aan gerede twijfel onderhevig is. Het geeft tevens te denken dat Boekhoudt niet zelf op de rem is gaan staan. Hij had als beoogd hoeder van de zorgvuldige toepassing van wet- en regelgeving - want dat hoort een gouverneur te zijn - kunnen zeggen: ‘Ik ben vereerd, maar werk niet mee aan het schenden van afspraken die u met mijn land heeft gemaakt’. Als persoon had het hem bovendien gesierd, wetende dat Aruba’s voorkeur naar huidig vakminister Angel Bermudez uitging, uit collegiale loyaliteit voor de eer te bedanken. Wat evenmin hoopvol stemt, is dat de aanstaande gouverneur kennelijk het inzicht ontbeert dat hij omwille van de zuiverheid onmiddellijk na het Koninklijk Besluit zijn functie als vertegenwoordiger van de Arubaanse regering had moeten neerleggen. Door dit na te laten, heeft hij zijn collega’s in Oranjestad gedwongen hem vrij te stellen van zijn taken. De Haagse eigendunk is doorgaans te groot om fouten te erkennen. Nederland zal dan ook niet zonder slag of stoot bereid zijn de procedure - maar dan volgens de regels - over te doen. De reflex zal eerder zijn de beëdiging van Boekhoudt door de koning er doorheen te jagen. Feit is echter dat men zich nu reeds verzekerd weet van een onwerkbare situatie, tenminste zolang AVP aan de macht is, en dat is niet in het belang van Aruba. De vraag is of de persoon in kwestie er zelf nog wel zin in heeft, wetende hoe controversieel hij al voor zijn eerste werkdag is. Niemand zal het hem kwalijk nemen als hij in reactie op alle commotie een beroep doet op de toezegging die hij kreeg bij zijn aanstelling als Gevolmachtigde minister: dat hij na afloop kan terugkeren als directeur van de Aruba Ports Authority.

ADCommentaar 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).