Het besluit van het Openbaar Ministerie in Nederland om slechts twee van de vijf agenten te vervolgen die direct betrokken waren bij de fataal afgelopen aanhouding tijdens een muziekfestival in Den Haag in juni 2015 van de Arubaan Mitch Henriquez roept veel vragen op.
Het OM motiveert zijn besluit door erop te wijzen dat de andere drie geen handelingen hebben verricht die (mede) hebben geleid tot de dood van de arrestant. Dat is een hoogst arbitrair standpunt. Uit door omstanders met mobiele telefoons gemaakte filmbeelden blijkt immers overduidelijk dat het vijftal als een team opereerde: gevijven gingen zij bovenop de toen al naar adem snakkende Henriquez liggen.
Los daarvan: een van de primaire taken van de politie is burgers te beschermen, bijvoorbeeld als deze slachtoffer (dreigen te) worden van ongeoorloofd geweld. Uit een deskundigenrapport en het besluit van het OM om twee agenten wel te vervolgen, valt niets anders te concluderen dan dat in dit geval sprake is geweest van onnodig en disproportioneel gewelddadig handelen dat bovendien in strijd was met de instructies en procedures. Het had dus in de rede gelegen om alle vijf agenten voor de rechter te brengen. Geen van hen heeft immers zijn collega’s gedurende de minutenlange worsteling tot de orde geroepen. Zij boden Henriquez niet de bescherming waarop hij als iedere burger mocht rekenen, maar lieten juist toe dat hij werd gesmoord.
Opvallend is voorts dat het OM in zijn motivatie met geen woord rept over het feit dat de vijf agenten hebben nagelaten tijdig medische zorg te bieden toen het voor eenieder klip en klaar was dat de arrestant in doodsnood verkeerde. In plaats van de hulp in te roepen van de bemanning van de twee op het festivalterrein aanwezige ambulances werd het levenloze lichaam op buitengewoon ruwe wijze naar een politiebusje gesleept. Vandaar ging het niet rechtstreeks naar het ziekenhuis, maar naar het politiebureau alwaar de ernst werd onderkend, maar toch nog werd gewacht met reanimeren.
De nabestaanden van Henriquez hebben onmiddellijk na het bekend worden van het voor hen teleurstellende OM-besluit een zogeheten artikel 12-procedure gestart om gedaan te krijgen dat het Hof het OM alsnog gelast alle betrokken agenten te vervolgen. Dit neemt overigens niet weg dat er ook voor de Arubaanse regering een taak ligt om de hiervoor opgeworpen vragen indringend aan de Nederlandse autoriteiten voor te leggen. Want laten we niet vergeten dat de agenten hebben geprobeerd zichzelf met leugenachtige getuigenissen vrij te pleiten. Het is louter aan oplettende omstanders die hun opnamen via social media wereldkundig maakten te danken dat de werkelijke toedracht aan het licht is gekomen. Alleen dat is al reden genoeg om het OM in deze tragische zaak met de nodige argwaan te volgen.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).