Het langverwachte eindverslag van professor Huub Willems is eindelijk af. En het rapport over ‘het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Aqualectra, Refineria di Kòrsou en Curoil’ ligt nu ook op straat. Dat laatste is maar goed ook. Want los van de regeltjes over openbaarmaking, heeft de bevolking er alle belang bij dat de inhoud van de bevindingen breed worden uitgemeten zodat eenieder er kennis van kan nemen. Hoewel veel op hoofdlijnen ‘al bekend was’, staat het nu zwart op wit opgeschreven door een oud-rechter met ervaring en kennis van zaken. Ook worden nu bepaalde details bekend en vooral ook de samenhang en de modus operandi worden duidelijk. De opsteller van het verslag spreekt van een ‘somber beeld’ over de periode tussen 10-10-’10, op het moment dat Curaçao een autonoom land werd binnen het Koninkrijk, tot aan eind 2012, toen de ministers van het kabinet-Schotte het Fort letterlijk moesten verlaten omdat zij al een tijd niet meer op een democratische meerderheid in de Staten konden rekenen. Somber niet zozeer over wat er politiek gebeurde, maar over hoe er binnen de energieketen werd gemanipuleerd. Met mensen - zo werden de directeuren eerst machteloos gemaakt en daarna weggepest - maar ook met de landseigendommen: de overheids-nv’s. Daarbij is met geld gesmeten, concludeert ook Willems in navolging van de burgerbeweging Fundashon Akshon Sivil (FAS) die de hele kwestie door middel van een verzoek om een civiele enquêteprocedure bij het OM, daarna gevolgd door het OM bij het Hof van Justitie, in gang zette. Er is voor vele tientallen miljoenen schade veroorzaakt doordat de politiek met zetbazen in de Raden van Commissarissen (RvC’s) een greep naar de macht deden. Los van dat deze lieden onbekwaam waren, aldus de onderzoeker, maakten zij ook heel veel kapot. Bij Aqualectra en RdK zijn de verliezen enorm (geweest), zodanig dat het nationale energiebedrijf het maar ternauwernood heeft overleefd en er bij RdK voor 262 miljoen aan eigen vermogen is ‘verdampt’. De belastingbetaler, ook de kleine man, betaalt nu de rekening voor dit catastrofale wanbeleid. De grote vraag is: ‘Wat nu?’. Het is allereerst aan het Hof, dat alweer drie jaar geleden het bevel gaf tot dit enquête-onderzoek, te bepalen over opheffen van geheimhouding. En aan het OM te besluiten of wordt overgegaan tot vervolging. Maar ook de regering en het parlement dienen stappen te zetten, namelijk bestuursrechtelijke vervolgstappen. Want behalve dat dit Curaçao niet weer mag gebeuren, zitten sommige hoofdrolspelers uit die ‘sombere’ episode nog altijd op sleutelposities. Dat is onaanvaardbaar. Ook de burger heeft een rol en kán invloed uitoefenen: met zijn stem. Op 30 september.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).