Het rapport ‘Tax and duty free shopping in Curaçao’ van EY Belastingadviseurs - waar deze krant gisteren melding van maakte aan de hand van een persbericht van de Kamer van Koophandel omdat het werd aangeboden aan minister José Jardim van Financiën - biedt goede en interessante mogelijkheden. Het komt geen dag te vroeg.

Door het gebrek aan economische groei in de afgelopen jaren, de huidige zwakke euro, de in economische crises verkerende omringende landen, zoals Brazilië, Trinidad & Tobago, Suriname en Venezuela, de zware concurrentie van andere ‘tax and duty free’ Caribische eilanden en cruiseschepen, en de aanzienlijke kostprijsverhogende belastingen zoals de omzetbelasting (tot 9 procent) en invoerrechten en accijnzen (tot 62 procent), is het moeilijk voor lokale winkeliers om het hoofd boven water te houden.
In Punda bijvoorbeeld staan vele winkelpanden er leeg en verlaten bij en bij de winkeliers die er nog wel zitten was er in 2015 een terugval van gemiddeld 50 procent van de opbrengst in vergelijking tot 2014. Ook de hotelindustrie heeft het moeilijk en uit onderzoek van BREA (Business Research & Economic Advisors, ‘Economic Contribution of cruise tourism to the destination economies’ van oktober 2015) blijkt dat de gemiddelde uitgaven per cruisetoerist op Curaçao afnemen - in tegenstelling tot een toename op andere eilanden in het Caribisch gebied.
Er móét dus wel wat gebeuren. Om het economische tij te keren, wordt voorgesteld om Curaçao als ‘tax and duty free shopping destination’ te marketen. Hierdoor worden de concurrentieverstoringen met de Caribische regio en de cruise- en luchtvaartindustrie weggenomen. Met tax and duty free shopping wordt tevens beoogd nieuwe ondernemers aan te trekken die het aanbod van producten kunnen vergroten, waardoor het weer aantrekkelijk wordt om op Curaçao te komen winkelen.
Het adviesrapport met vijf verschillende modellen/varianten (zie elders in deze editie) dateert overigens alweer van vóór 15 april jongstleden. Op genoemde datum heeft EY Belastingadviseurs namens Stichting Beheer MKB Fondsen het aan de Kamer van Koophandel (KvK), Downtown Management Organization (DMO), Sosiedat Komersiantenan Otrobanda (SKO), Stichting Ontwikkeling Projecten Logistieke Sector (SLS) en de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) voorgelegd. Tijdens de presentatie werden de mogelijkheden behandeld voor het verantwoord introduceren van een tax and duty free-systeem in Curaçao.
Wat blijkt? In elk geval: baat het niet, dan schaadt het niet. Voor winkeliers, maar óók voor de overheid. Want de belastingen die lokale winkeliers opbrengen, zoals de ob, invoerrechten, winstbelasting, loonbelasting en sociale premies, zijn door de eerdergenoemde factoren aanzienlijk teruggelopen.
Met het initiatief zal direct en indirect een impuls worden gegeven aan de detailhandel, toeristenindustrie, horeca en werkgelegenheid en kan de verpaupering van winkelgebieden worden tegengegaan. Afhankelijk van de gekozen implementatiestrategie, wordt geschat dat het initiatief mogelijk al binnen drie jaar meer zou kunnen opbrengen dan hetgeen zal worden gemist aan belastingopbrengsten bij ongewijzigd beleid.
Tax and duty free-winkelen zal in eerste instantie alleen mogelijk zijn voor de verkoop van goederen die (aantoonbaar) naar het buitenland worden geëxporteerd, bijvoorbeeld door het tonen van een paspoort en een vertrekvlieg- of cruiseticket. Over lokale leveringen die in het binnenland worden gebruikt, zoals consumptieve goederen en diensten, zal dus gewoon belasting moeten worden afgedragen.
‘Tax free’ betekent de levering zonder ob. Het reguliere ob-bedrag bedraagt momenteel 6 procent en voor luxegoederen 9 procent. ‘Duty free’ betekent de levering zonder invoerrechten of accijnzen, welke momenteel tezamen kunnen oplopen tot 62 procent.
De afschaffing van heffing van ob en invoerrechten over bepaalde goederen zal in eerste instantie direct leiden tot een vermindering van belastingopbrengsten. In een economische recessie als die van Curaçao, waarin de economische groei in de afgelopen vijf jaar negatief of op z’n best vlak is geweest, is dat op het eerste gezicht niet wenselijk, tenzij hier extra belastingopbrengsten tegenover staan. Het is daarom van belang - zo geeft het adviesrapport aan - dat het initiatief gefaseerd, gecontroleerd en met uiterste voorzichtigheid wordt ingevoerd om budgettaire risico’s te beperken. Aan de andere kant hebben de recessie en omstandigheden in de regio ook ervoor gezorgd dat de belastingopbrengsten nu al enorm minder zijn en er dus minder te verliezen is.
Een mogelijk verlies van belastingopbrengsten hangt af van de omvang van het tax and duty free-programma: (eerst) bepaalde gebieden of Curaçao als geheel, het aantal producten en het aantal winkeliers dat meedoet. Een dergelijk verlies kan echter - zoals EY Belastingadviseurs terecht stelt - worden beschouwd als een investering in het revitaliseren van bepaalde winkelgebieden, de detailhandel, toerisme en de hospitality industry.
De overheid verliest op dit moment al inkomsten van winstbelasting, ob, loonbelasting en sociale premies in de huidige situatie. Naar verwachting zal niet veel meer worden gemist bij een tax and duty free-programma. Er wordt juist van uitgegaan dat de inkomsten binnen afzienbare tijd zullen groeien. Het is tijd voor gedurfde actie: baat het niet, dan schaadt het niet. Wie heeft de moed?

analyse


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).