ANALYSE
Diverse personen hebben, met steun van de Nederlandse regering en Curaçaose politici en politieke groepen alsmede met input van lokale en buitenlandse inlichtingendiensten en opsporingsinstanties, een ‘coup’ beraamd met als doel het omverwerpen van de toenmalige regering Schotte.
Dit staat in verschillende bewoordingen in een ongetekend en ongedateerd rapportje van het onbekende Marketing Counterintelligence. Wie er achter deze Marketing Counterintelligence schuilgaat, is (natuurlijk) niet duidelijk. De naam duikt op bij LinkedIn, waarop wordt verwezen naar een website die wel bestaat, maar niet meer laat zien dan het logo van Marketing Counterintelligence. Geen contactgegevens, geen namen, nada.
Dat lijkt gelijk aan te geven dat het geen officieel geregistreerde of bestaande organisatie is. Feit is wel dat er een Engelstalig verslag - filmscript - ligt van 47 bladzijden, waarin na het voorwoord en uitleg van de doelstelling een dertiental personen wordt ‘behandeld’. Zij zouden achter de historische ‘val’ van (voormalig) premier Gerrit Schotte (MFK) eind 2012 zitten.F08 ANALYSE B-film zw
Opvallend is dat het rapport niet alleen de kennelijk doelbewuste neergang van de voormalige minister-president Schotte beschrijft, maar daarbij ook in een adem zijn levenspartner Cicely van der Dijs noemt. Van der Dijs heeft echter niets te maken (gehad) - althans niet formeel - met de regering. Ook niet als ‘first lady’.
Waar Schotte en zijn partner Van der Dijs wél samen in zitten, is de strafzaak Babel tegen hen, waarvoor beiden in eerste aanleg al werden veroordeeld. Babel gaat over ambtelijke corruptie en omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. De advocaten van Schotte en Van der Dijs bereiden momenteel het hoger beroep voor.
Marketing Counterintelligence, voor zover deze echt bestaat en betekenis heeft, benadrukt ook een paar keer dat met de beweerde coup tegen Schotte een aanslag is gepleegd tegen de autonome status van het soevereine Land Curaçao, namelijk om volledig los te komen van de Nederlandse regering en het Koninkrijk.
De claim dat sprake zou zijn geweest van een omverwerping is niet nieuw. Zeker niet uit de hoek van Schotte. In mei 2012 verklaarde hij als premier in de Staten dat de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) in 2010 het plan zou hebben gehad hem uit zijn functie te zetten. En op de dag van zijn gedwongen vertrek eind september 2012 uit regeringscentrum Fòrti, nadat en omdat zijn regeringscoalitie de noodzakelijke parlementaire meerderheid in de Staten had verloren, riep Schotte voor de Latijns-Amerikaanse media dat in ‘Curazao’ een ‘staatsgreep’ gaande zou zijn.
De coup waar het rapportje nu over spreekt is het resultaat van een samenzwering, aldus de optellers, waarbij op grote schaal gebruik is gemaakt van gelekte vertrouwelijke documenten om de publieke opinie tegen de regering van destijds te beïnvloeden. De tegenstanders en het Openbaar Ministerie hebben een situatie gecreëerd waardoor het publiek een negatief beeld overhield aan Schotte en zijn kabinet.
Het verslag van de verder niet nader te duiden Marketing Counterintelligence stelt overigens met zoveel woorden dat de beschreven personen niet alleen veel schade hebben berokkend, maar zelf ‘materieel voordeel’ hebben gehad van hun handelingen. Met andere woorden: ze zouden zijn betaald of omgekocht.
Om welke personen gaat het dan? Het Antilliaans Dagblad kiest ervoor hun namen - hoewel in andere media wel genoemd - uit een zekere bescherming achter te houden. Maar het gaat om een ex-gouverneur en diens plaatsvervanger, een oud-procureur-generaal, een nog actief parlementariër, een grotendeels zelfstandig werkend journalist, een voorman van een burgerbeweging en een oud-functionaris van de veiligheidsdienst VDC.
In de conclusie wordt ‘aanbevolen’ een grootschalig onderzoek te doen naar de rol van het Kabinet van de Gouverneur en de inlichtingendiensten van zowel Curaçao als van Nederland; en wel door ‘een hogere autoriteit’. Ook moet het Parket van de PG nauwkeurig geïnspecteerd worden. Tot slot: het ‘confidentiële’ rapport, dat in bioscooptermen geen hogere rating verdient dan een slappe B-film, krijgt naar eigen zeggen nog een vervolg. Het is wachten op Part 2.

ADCommentaar 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).