,,Ik ben nog nooit bedrogen door iemand die ik niet vertrouwde”, staat er onderaan de website van CoolGroup, het adviesbureau van Tom Kok, de tot nu toe vrij onbekend gebleven commissaris van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), die deze week door CBCS-president Emsley Tromp samen met de wegens wanpraktijken ontslagen Girobank-directeur Eric Garcia werd aangewezen als degene die achter de ‘georkestreerde campagne’ tegen Tromp zitten.
Garcia is een alom bekende persoon. Hij stond jarenlang aan de top van Giro totdat voor deze financiële instelling eind 2013 de noodregeling werd getroffen door de CBCS, omdat het - kort gezegd - een puinzooi bleek te zijn bij deze commerciële bank. Hij moest het veld ruimen toen de Centrale Bank ingreep, een situatie die tot de dag van vandaag nog voortduurt. Dit feit en de aangifte bij het Openbaar Ministerie van onder andere gefabriceerde leningen waren volgens Tromp voldoende redenen voor Garcia om een lastercampagne in de media tegen de president te beginnen.
Kok is een relatief onbekende, althans voor het grote publiek op Curaçao. Hij is volgens zijn eigen website ‘sinds 18 februari 2015 als lid van de Raad van Commissarissen belast met het toezicht op de centrale bank’. Kok is volgens CBCS-president Tromp degene die met een dossier onder de arm ‘in heel Nederland’ - waaronder bij De Nederlandsche Bank (DNB) en in politiek Den Haag bij het ministerie van Financiën en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (saillant detail: BZK is volgens Koks website ‘een klant’ van hem) - een serie aantijgingen tegen Tromp verspreidde. Het gevolg: DNB spreekt in de Rijksministerraad haar twijfel uit over de effectiviteit en integriteit van de CBCS in Willemstad. De directie van de CBCS onderzoekt nu serieus of dit en andere handelingen van Kok, waaronder het zonder mandaat van een rechtsgeldig RvC-besluit optreden, ‘aangiftewaardig’ is.
Wie is deze meneer Kok? Wikipedia laat weten dat Thomas Aloysius ‘Tom’ Kok een ‘Nederlandse topfunctionaris, bestuurder en voormalig politicus’ is, die op 23 oktober 1957 op Curaçao werd geboren. Hij werkte bij ABN Amro (die een paar jaar terug met miljarden aan staatssteun overeind moest worden gehouden), was voorzitter van de directie van verzekeraar FBTO en directeur strategie van Achmea, voordat hij in 1996 partijvoorzitter werd van D66. ,,Hij baarde in die functie opzien door op een partijcongres het kinderliedje ‘In de maneschijn’ aan te heffen”, aldus Wikipedia. Na zijn aftreden in 1999 werkte Kok als adviseur voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Tot juli 2007 was hij voorzitter van de omroep Avro, tot juli 2008 voorzitter van de Internet Society Nederland, tot juli 2010 voorzitter van DDMA (brancheorganisatie voor dialoogmarketing) en tot december 2010 waarnemend directeur Digitale Werkomgeving Rijksdienst bij - daar is het ministerie weer - BZK. Vier jaar geleden verscheen van Kok het ‘Handboek Inspirerend Leiderschap’. Sinds 2000 is hij directeur van het adviesbureau CoolGroup.
Onder CoolGroup valt CoolManagement bv op Curaçao, zo meldt de website www.coolgroup.nl. Die site is uiterst lovend over het eiland. Onder het kopje ‘Kom!’ staat wervend: ,,Kom naar Curaçao, vestig je hier, kom helpen en geniet van dit heerlijke, vrije, gastvrije, groene, zonnige, kansrijke eiland.”
CoolManagement zelf is sinds eind 2011 actief op Curaçao. ,,De diensten die CoolManagement bv op Curaçao aanbiedt zijn bestuursdiensten. Bestuursdiensten voor bedrijven, overheid en politiek. Inmiddels zijn opdrachten uitgevoerd voor de Koninklijke Marine en CMTC.” Er valt ook nog veel te ontplooien op het eiland: ,,CoolManagement heeft een aantal concepten uitgewerkt voor Curaçaose diensten die vanaf het eiland kunnen worden aangeboden aan de rest van de wereld en werkgelegenheid kunnen scheppen. De komende tijd worden die diensten onderzocht op draagvlak en haalbaarheid.” Het is niet bekend wat de status hiervan is.
Terug naar de vraag ‘Wie is Tom Kok?’ Die beantwoordt hij grotendeels zelf. Onder een zwart-witfoto uit 1960 van hem en zijn twee broers op het rif kijkend over zee staat het volgende: ,,Op Curaçao ben ik geboren en ik heb er tot en met mijn elfde jaar gewoond. Dit is thuis. Sinds 10 oktober 2010 is Curaçao een zelfstandig land binnen het Koninkrijk. Voor de opbouw van het land is veel inspiratie nodig, visie, inzet, professionaliteit en hart voor de zaak. Ik ben teruggekeerd naar mijn eiland om bij te dragen aan de opbouw van dit nieuwe land Curaçao.”
Hij vervolgt: ,,Curaçao is een modern land met de langste landingsbaan van het gebied, een grote haven, een stevige financiële sector en een behoorlijke stabiliteit mede door de banden binnen het Koninkrijk. Het eiland heeft binnen het Caribisch gebied een relatief hoge levensstandaard en gaat elk jaar verder vooruit. Je ziet de stad pand voor pand opknappen, de natuur wordt elke dag beter beschermd, steeds nieuwe, creatieve culturele happenings, de toeristen blijven komen en prima berichtgeving door een onafhankelijke, kritische pers.”
Maar, zo stelt Kok eveneens: ,,Er zijn ook magistrale opgaven voor de mensen op het eiland, zoals de armoede, kansen voor jongeren, zorg voor ouderen, de vervuiling door de raffinaderij, de aantasting van het rif en de criminaliteit. Zaken die talent nodig hebben en mensen die aanpakken.”
Dan volgen een aantal initiatieven, zoals de Curaçao School of Management. ,,Dit initiatief van de Foundation Curaçao School of Management biedt managementtrainingen aan op Curaçao, door Curaçaose docenten. Met veel bijzondere trainingen en elementen die je nergens anders vindt. Zo wordt altijd een deel van de colleges ‘bo’i palu’ gegeven: onder de boom.” De Foundation Curaçao School of Management is opgericht door Runy Calmera en Kok. De Curaçaose Mode Academie CuraModa is ook een initiatief dat wordt vermeld op de site van CoolGroup: ,,Modieuze kledingstukken, gebaseerd op de kleuren en vormen van de natuur en cultuur op Curaçao. Ontworpen door Curaçaos talent, gemaakt in thuisateliers door de goede naaisters van het eiland. De eerste pagina van de website staat er al.” En er is een Kliniek voor Tropische Geneeswijzen: ,,Er zijn goede aanwijzingen dat een aantal aandoeningen positief wordt beïnvloed door het klimaat en de omstandigheden op Curaçao. Zoals clusterhoofdpijn, aandoeningen van de luchtwegen en huidaandoeningen. Aandoeningen die genezen door de aanwezigheid van de patiënt op het eiland Curaçao.” Over de Sea Pharmacy: ,,De mogelijkheden om geneesmiddelen en behandelingen te baseren op wat de zee te bieden heeft, zijn maar net ontdekt. Onderzocht wordt of er voldoende kansen zijn voor het ontwikkelen van geneesmiddelen en verzorgende producten, gebaseerd op het koraalrif en de zee.”
Wie meer wil weten over Kok en wat hij over zichzelf meldt, doet er goed aan onder ‘Over Tom Kok’ een kijkje te nemen op www.coolgroup.nl/cv.php. Daarop niet alleen diverse foto’s, maar ook een indrukwekkende paginalange staat van dienst. Op telefoontjes en e-mails naar verschillende mailadressen met het verzoek om commentaar op de recente uitlatingen van CBCS-president Tromp, kreeg de redactie van het Antilliaans Dagblad nog geen antwoord. De verwijten aan het adres van Kok zijn niet gering. Zo spreekt Tromp over ‘handelingen in flagrante strijd met het bankgeheim’. En het zou volgens de CBCS-topman ‘de boven de markt hangende dreiging van aangifte tegen het RvC-lid bij het OM’ zijn dat ‘resulteerde in de recente gepubliceerde artikelen’ in Het Financieele Dagblad.
De naar het oordeel van Tromp ‘ongefundeerde aantijgingen’ hadden volgens hem ‘als doel het vertrouwen in de CBCS te ondermijnen en paniek te zaaien ten aanzien van de onder toezicht staande instellingen’. ,,Het is duidelijk dat dit de financiële stabiliteit niet ten goede komt.” Sinds Tromp deze ernstige woorden maandagmiddag uitte, is niets vernomen van de personen die hij rechtstreeks aansprak - zónder overigens hen bij naam te noemen: voormalig Girobankdirecteur Garcia (die al sinds de aangifte vorig jaar niet ingaat op verzoeken om te reageren) en RvC-lid Kok.
Laatstgenoemde is namens Curaçao commissaris, terwijl Hubert Lopez dit is namens Sint Maarten en de plaatsvervangend RvC-voorzitter Robert Pietersz werd aangesteld door het Hof van Justitie. Ditzelfde Hof besliste deze week dat Pietersz niet hoefde op te stappen, zoals een deel van de politiek wil, maar dat zijn eerdere tijdelijke benoeming door het Hof nog altijd van kracht is. Dat gebeurde na gesprekken van de Hof-president met de ministers van Financiën, José Jardim (bewindspersoon namens de eenmansfractie van Statenlid Glenn Sulvaran) van Curaçao en Richard Gibson van Sint Maarten.
Het is onder meer de voortdurende ‘onvoltalligheid’ van de RvC - de Raad moet eigenlijk vijf leden tellen - en de voortdurende controverse binnen de RvC en tussen de RvC en de Raad van Bestuur (RvB ofwel de directie) die twijfel creëert over het geheel aan governance van de CBCS.

Noot redactie: Vlak voor het ter perse gaan van deze editie liet Tom Kok aan het Antilliaans Dagblad weten vrijdag met een schriftelijke reactie te komen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).