PNP doet er verstandig aan helderheid te brengen in de kwestie over de benoeming van partijvoorzitter Henny Reinilia die veel stof heeft doen opwaaien en die Nashonal in een lastig parket brengt. Juist omdat het de voorzitter van de regeringspartij betreft, dient met extra zorgvuldigheid te worden gehandeld. Dit laatste lijkt niet het geval. Binnen de coalitie wordt door PAIS openlijk gesproken over een ‘greaseball’, wat weer een graadje erger is dan een ‘fastball’. De politicus Reinilia met de functie ‘city supporter’, die voorheen nog ‘city inspector’ heette, is ondanks de door hem bereikte pensioengerechtigde leeftijd toch herbenoemd. Niet voor één jaar, wat eventueel nog verdedigbaar is. Maar de herbenoeming is gelijk voor een termijn van vijf jaar. Tegen de bestaande normale regels en procedures in, bevestigt de bewindsman van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD). Het siert het imago van de politiek in het algemeen niet en dat van regeringspartij PNP en PNP-minister Camelia-Römer, die zich binnen de ministerraad sterk heeft gemaakt voor de ongebruikelijke verlengde aanstelling van Reinilia, al helemaal niet.
Belangrijker nog is de vraag welke toegevoegde waarde de betrokken functionaris heeft (gehad) voor de binnenstad. Het antwoord is: nauwelijks. Reinilia staat niet bepaald te boek als een onmisbare factor voor het stadscentrum; als iemand die ervoor heeft gezorgd dat Punda en Otrobanda er zichtbaar op vooruit zijn gegaan; een gedreven persoon die bruggen slaat tussen winkeliers en ontwikkelaars enerzijds en de starre overheidsbureaucratie anderzijds om ‘dingen gedaan te krijgen’. Deze city supporter heeft bovendien geen gespecialiseerde kennis, kunde en/of ervaring in huis, waardoor het lastig is om in de opvolging door gemotiveerde jongelieden te voorzien.
De stad kan vers bloed en passie heel goed gebruiken. Bij een nieuwe daadkrachtige aanpak van de problemen en tekortkomingen, zoals de infrastructuur, het straatmeubilair, de bewegwijzering, schone publieke toiletten, veiligheid en toegankelijkheid. Maar ook bij een strategische visie op het tegengaan van de leegstand en hoe veel meer munt te slaan uit de vele monumenten die Willemstad rijk is, waar het de belangrijke werelderfgoed-status aan te danken heeft. De functie van city supporter is te belangrijk om voor een periode van vijf jaar ‘weg te geven’ aan een partijvoorman. Dit riekt te veel naar oude vriendjespolitiek. Aan de herbenoeming van Reinilia hangt daarom een luchtje, even naar als de urinelucht die zo nu en dan uit de steegjes van het centrum opstijgt. Waar de unieke stadsdelen Punda en Otrobanda écht behoefte aan hebben is een frisse wind.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).