Gerrit Schotte - leider van de door hem opgerichte politieke partij MFK, ex-premier van het Land Curaçao, vorige maand door de rechter in eerste aanleg veroordeeld voor ambtelijke corruptie en momenteel nog door de bevolking bekostigd Statenlid in de 21 parlementariërs tellende Curaçaose volksvertegenwoordiging - had/heeft zo zijn eigen Panama Papers-achtige constructie.
Door de stortvloed aan publicaties wereldwijd over het enorme lek in Panama-Stad, leek het de redactie van het Antilliaans Dagblad interessant en nuttig onderzoek te doen en nog een keer goed in de stukken inzake de strafzaak Babel van Schotte te duiken. Daaruit destilleert de lezer het volgende: weliswaar geen Panama Paper, maar er zijn vanzelfsprekend meer van dit soort complexe constructies langs andere jurisdicties die allemaal tot doel hebben het een en ander aan het zicht van de (fiscale) autoriteiten te onttrekken.
Eerst het betoog van de officieren van justitie en daarna het oordeel van de rechter. Blijkens het requisitoir van het Openbaar Ministerie (17 februari 2016; pagina 8) heeft B Plus Giocolegale Ltd. - een in Italië gevestigde vennootschap van de Sint Maartense casinomagnaat Francesco Corallo - bedragen van respectievelijk 140.000 dollar en 73.447 dollar betaald op de privérekening van Cicely van der Dijs, de levenspartner van Schotte, bij de Citibank in Miami. Schotte
Direct na het ontvangen van de bedragen, is een deel van het geld doorgesluisd naar Zwitserland: op 17 mei 2010 is een bedrag van 15.000 dollar overgemaakt naar een bankrekening in Zwitserland; op 14 juni 2010 is een bedrag van 10.000 dollar naar een bankrekening in Zwitserland.
Deze bankrekening in Zwitserland staat op naam van een bedrijf met de naam No Brand Ltd. uit de Marshall Islands, een bekend belastingparadijs. No Brand is een onderneming van Schotte. Uit e-mailverkeer blijkt dat Schotte de bestuurder, de zogeheten Ultimate Beneficial Owner, is van het bedrijf en dat hij over het vermogen kan beschikken.
Schotte heeft de betreffende bankrekening geopend en is de uiteindelijke begunstigde van deze rekening. De creditcard die aan deze rekening is gekoppeld, is ook van hem. De 25.000 dollar zijn hoogstwaarschijnlijk aangewend om het krediet op deze visa gold card af te betalen. De afschriften waren bewust geadresseerd aan de bank in Zwitserland en niet aan Schotte persoonlijk.
(Pagina 11 requisitoir) Uit de documenten uit Italië blijkt dat de vennootschap Enersource International Inc. eveneens aan het bedrijf B Plus heeft gefactureerd. Vast is komen te staan dat er een rechtstreekse link is tussen het bedrijf Enersource International en Vanddis en de familie Van der Dijs. Zo zijn Cicely van der Dijs en haar vader gemachtigde van de bankrekening van dit bedrijf.
Dan het vonnis. Het vonnis van 11 maart 2016 bevestigt het een en ander. (Pagina 20/21) Op 14 juni 2010 is vanaf de Citibankrekening van Cicely van der Dijs een bedrag van 10.000 dollar overgemaakt naar No Brand. Het bedrag is op de bankrekening van No Brand bijgeboekt. No Brand is een onderneming op de Marshall Islands, die Schotte heeft laten oprichten via de UBS-bank te Zwitserland. Schotte heeft een bankrekening ten name van No Brand geopend bij die bank. Schotte is de uiteindelijke begunstigde van die bankrekening. De bankafschriften van die rekening zijn geadresseerd aan No Brand Ltd., BR Geneve, zonder nadere adresaanduiding. Deze vennootschap en bankrekening zijn niet bekend bij de Belastingdienst te Curaçao.
(Pagina 23) Een deel van het van B Plus ontvangen geld is in twee etappes door Cicely van der Dijs overgeboekt naar de bankrekening in Zwitserland van een vennootschap van Schotte in het belastingparadijs Marshall Islands, welke bankrekening niet bij de Curaçaose fiscus bekend is en van welke bankrekening Schotte de begunstigde is. (...) Door aldus gebruik te maken van verschillende (buitenlandse) bankrekeningen, waaronder een in Zwitserland dat - naar algemeen bekend is - een sterk bankgeheim heeft, van (buitenlandse) vennootschappen en van een buitenlandse bankrekening zonder nadere adresaanduiding en door niet (steeds) gebruik te maken van het gangbare girale betalingsverkeer maar van bankcheques, waardoor de zogenoemde paper trail wordt onderbroken, is naar het oordeel van het gerecht sprake van een verhullende betalingsconstructie.
Voor de goede orde: Schotte heeft hoger beroep aangetekend tegen zijn veroordeling. Geconcludeerd kan echter worden dat de prominente MFK-politicus, van 2010-2012 regeringsleider in Fòrti en als zodanig gesprekpartner van Nederlandse politieke bestuurders en ook andere buitenlandse bewindslieden, en nadien als Statenlid de belangrijkste oppositieleider van Curaçao, zo zijn eigen Panama Papers-achtige constructie heeft.
De onthullingen van de Panama Papers hebben internationaal de discussie over de aanpak van belastingontwijking en -ontduiking op scherp gezet. Over het algemeen is het hebben van dergelijke constructies door publieke figuren en leiders in de rest van de wereld op een storm aan kritiek komen te staan; zelfs als het hen niet eens direct betreft zoals de Britse premier Cameron en de eerste minister van IJsland die (gedwongen) aftrad na massaprotesten in verband met de Panama Papers. Op Curaçao hebben de Staten zich (nog) niet uitgelaten over een parlementariër waarvan voor het OM en de rechter vaststaat dat hij een constructie heeft waarmee het land en de bevolking worden benadeeld.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).