Ieder mens wordt als onschuldig beschouwd tot hij schuldig wordt verklaard. Ex-premier en huidig Statenlid Gerrit Schotte, leider van MFK, was tot vrijdagochtend 11 maart 2016 nog ‘slechts’ verdachte. Maar nu is hij ook schuldig bevonden. Dat hij in hoger beroep gaat om de zaak door het Hof met drie rechters te laten beoordelen, is in een rechtsstaat zijn goed recht, maar neemt niet weg dat Schotte een zware veroordeling kreeg; schuldig is verklaard. Zeker gezien de feiten waarvoor en dat juist in zijn functie als hoogste ambtenaar, maken de situatie buitengewoon ernstig. De rechter heeft er dan ook geen enkele twijfel over laten bestaan dat zij hem de omkoping door casinomagnaat Francesco Corallo ‘zeer zwaar aanrekent’. Schotte heeft het vertrouwen dat burgers moeten kunnen hebben in een integere overheid ernstig geschaad. Dit geldt temeer nu van Schotte, die na het aannemen van de giften de eerste minister-president van het Land Curaçao was geworden, een voorbeeldfunctie uitging. Hij heeft echter zijn eigen persoonlijke belangen zwaarder laten wegen dan de belangen van de bevolking van Curaçao en de reputatie van het land. Aldus het vonnis dat met 44 pagina’s zeer uitvoerig is en niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. Omdat het vonnis niet (direct) ten uitvoer wordt gelegd door het Openbaar Ministerie, dat de uitkomst van het hoger beroep afwacht, loopt Schotte - ondanks zijn veroordeling tot drie jaar celstraf en vijf jaar ontzetting uit het passief kiesrecht - nog rond als vrij man. Ook dát hoort bij een rechtsstaat, net zoals een rechtsstaat corruptie niet tolereert en strafbaar stelt. Dat houdt in dat de MFK-politicus, zoals het er nu naar uitziet, zich in principe gewoon verkiesbaar kan stellen bij de verkiezingen op 30 september. Tenzij er al voor die tijd een Hofvonnis komt dat bij opnieuw een veroordeling wél wordt geëxecuteerd. Ook betekent het dat Schotte in beginsel kan aanblijven als Statenlid, als volksvertegenwoordiger. Er is (nog) geen wet die hem dit verbiedt. Toch is er óók iets als moraal. Individueel en collectief als land. Dat Schotte als verdachte nog niet de eer aan zichzelf hield door zijn zetel ter beschikking te stellen, was niet verstandig en onfatsoenlijk maar tot daar aan toe. Nu hij echter als veroordeelde door het leven gaat, is sprake van een veel ernstigere situatie, die zelfs grote schade toebrengt aan land en samenleving. De overige 20 Curaçaose Statenleden zouden het daarom niet moeten toestaan dat in hun midden een door de burgers betaalde volksdienaar zit die volgens het gerecht ‘bewezen strafbare feiten’ heeft gepleegd. Zij hebben evenwel geen middelen om Schotte te dwingen tot aftreden. Wel hebben zij het woord als krachtig wapen: coalitie én oppositie moeten bij de eerste gelegenheid - maandag aanstaande - in de Staten een publiek statement maken, zodat de kiezer straks exact weet waar partijen voor staan: Mag een voor ambtelijke corruptie veroordeeld Statenlid aanblijven of niet? Overigens, Statenlid kan Schotte onder de huidige omstandigheden dus nog worden in september, maar met een veroordeling komt de MFK-voorman niet door een ministersscreening.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).