Wereldnieuws is het dat de The Rolling Stones gaan optreden in Havana. Voor het Koninkrijk der Nederlanden zit daar nog een extra dimensie aan. Het is immers de Curaçaose goede doelenstichting Fundashon Bon Intenshon van filantroop/zakenman Gregory Elias die het concert mogelijk maakt. Een spectaculair cadeau van Curaçao aan Cuba. Dat lijkt ons aan deze kant van de oceaan voor de media in zusterland Nederland - wij zitten tenslotte in een en hetzelfde Koninkrijk met Willem-Alexander als gemeenschappelijke koning - een vermeldenswaardig nieuwsfeit. Of een vermeldenswaardige ‘bijkomstigheid’, zo men wil. Toch wordt juist dat aspect door verreweg de meeste media in Nederland verzwegen. Een uitzondering is NRC, die heel zuinig in een bijzinnetje verwijst naar de betrokkenheid van Bon Intenshon. En dat terwijl er in de rest van de wereld wel volop melding van wordt gemaakt, dat de Cubanen dit te danken hebben aan het bijna buureiland Curaçao.
Wat is dat toch, dat Nederlandse journalisten er als de kippen bij zijn als er - veelal aangedikte - artikelen te schrijven zijn die alle vooroordelen bevestigen dat het Caribisch deel van het Koninkrijk een groot corrupt, cocaïne dealend, witwassend, frauderend, messen trekkend, rovend en tienermeisjes bezwangerend boevennest is? Zoals vorige week toen een ingezonden brief van een ietwat verwarde burger over wantoestanden in de gevangenis in Koraal Specht, onmiddellijk en zonder poging tot verificatie, leidde tot klinkende headlines. Die op hun beurt zelfs weer Kamervragen opriepen. Zijn ‘de Antillen’ alleen dan nieuws en goed voor sensationele koppen?
Nu een Curaçaose stichting een hoogst opmerkelijke rol speelt in het wereldnieuws en daarmee het hele Koninkrijk der Nederlanden in de schijnwerpers komt te staan, wordt dat in het land langs de grauwe Noordzee niet eens een voetnoot waard gevonden. Het gebeurt te vaak om van toeval te kunnen blijven spreken. Misschien dat er Nederlandse media zijn die eerst nog van de schrik moesten bekomen en alsnog achter de initiatiefnemer aangaan om meer te weten te komen over het waarom van dit bijzondere initiatief. Wij zijn benieuwd of hij dan, net zoals eerder Churandy Martina overkwam, opeens tot Nederlander wordt gepromoveerd.

ADCommentaar 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).