Natuurlijk mag een bewindspersoon trots zijn op behaalde resultaten, zoals de Arubaanse minister Angel Bermudez (namens AVP) van Financiën, die eerder deze week met enig tromgeroffel bekendmaakte dat in 2015 méér aan belastingen is opgehaald dan was begroot. De daarbij geleverde grafiek is indrukwekkend. Zeker op het eerste gezicht. Het geeft op deze manier de indruk dat het om heel wat gaat.

De cijfers in de grafiek kloppen, daarover geen misverstand. Alleen de presentatie werkt - wellicht bewust - vertekenend: het geeft niet het complete beeld en lijkt meer dan het is. Voor 2015 is de realisatie circa 27 miljoen florin méér (979 miljoen afgezet tegen 952 miljoen) dan begroot: dat is welgeteld ongeveer 2,8 procent. Mooi voor Financiënminister Bermudez en ook voor de regering van premier Mike Eman als geheel, maar op zichzelf geen schokkende ‘meeropbrengst’. Het is de vraag of de hoeder van ’s lands schatkist de publiciteit eveneens had gezocht als sprake zou zijn geweest van - omgekeerd - ‘minderopbrengst’; van een financiële tegenvaller. Maar dat terzijde.
Bij de meeropbrengst gaat het overigens alleen om directe belastingen - er is meer opgehaald aan loon-, inkomsten- en winstbelasting - want bij de indirecte belastingen (belasting op bedrijfsomzetten, bbo) werd in 2015 minder binnengebracht. Bovendien gaat het er uiteindelijk - voor het complete plaatje - om dat álle ontvangsten van de overheid van Aruba op een rij worden gezet; dus naast de belastinginkomsten ook de zogeheten niet-belastingopbrengsten, zoals de dividenden van overheids-nv’s. Zijn de totale inkomsten ook meer dan het begrote bedrag van 1.252,7 miljoen florin, of is er alles bij elkaar in werkelijkheid nauwelijks een verschil?
Maakt het uit? Dat gegoochel met cijfers en bedragen? Uiteindelijk niet, vermoedelijk. De ‘verdiensten’ van de overheid (lees: wat de burgers en bedrijven van Aruba hebben bijeengebracht) zijn in lijn met de verwachtingen. Zoals het hoort dus. Het is het kabinet van Eman geweest dat bij herhaling heeft verklaard ‘geen grote golven te willen veroorzaken in onze economie door al te rigoureuze maatregelen’. De economie moest op peil blijven. Ondanks of juist dankzij het sluiten van de raffinaderij te San Nicolas met de inzet van publieke middelen ten koste van de overheidsfinanciën. Bermudez vindt dat de financiën in twee jaar tijd aanzienlijk zijn verbeterd. Dat is overigens aan het onafhankelijke College Aruba financieel toezicht (CAft) om te beoordelen, althans, er advies over uit te brengen. Het besef is er tegenwoordig wel om iets te doen aan de gigantische, opgebouwde schuldenlast van ruim 4 miljard florin. Er zijn stappen gezet. Maar overdrijven is ook een vak, zoals gebeurt met het opkloppen van de Arubaanse (belasting)opbrengsten. Een vak dat door sommige politici tot in de puntjes wordt beheerst en zelfs tot een kunst is verheven.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).