De voortzetting van het debat in de Tweede Kamer over de Isla gisteren heeft niet gebracht wat de voorstanders van een harde aanpak hadden gehoopt en de tegenstanders gevreesd. De fracties die enkele weken terug nog de stellige indruk wekten van de verontreiniging door de raffinaderij en de CRU-krachtcentrale een koninkrijksaangelegenheid te maken, om zo de weg vrij te maken voor een dwingende aanwijzing aan de regering van Curaçao om de eigen milieuwetgeving na te leven en dus op te treden tegen overschrijding van de uitstootnormen, zongen woensdag een toontje lager. De ingediende motie, waarvan overigens wel bijna vaststaat dat deze dinsdag bij de stemming op een meerderheid kan rekenen, is allesbehalve dwingend: minister Plasterk (PvdA) wordt gevraagd de regering in Willemstad dringend te verzoeken alle in redelijkheid te nemen maatregelen te treffen om de uitstoot van schadelijke stoffen binnen drie maanden maximaal te verminderen. Een tandeloze tijger, zo concludeert menigeen al dan niet teleurgesteld. Dat valt nog te bezien. Het expliciet noemen van een tamelijk korte termijn kan immers ook worden gelezen als een ultimatum: het kabinet-Whiteman (PS, PAIS, PAR, PNP en Sulvaran) krijgt nog slechts 90 dagen de tijd om serieus werk te maken van zijn plicht de volksgezondheid in de wijken onder de rook van de Isla veilig te stellen. Blijft het verzaken dan zit het er dik in dat kort na het verstrijken van de deadline alsnog een veel verderstrekkende motie volgt; als opstapje naar een dwingende aanwijzing. Dat het de Kamer menens is, valt af te leiden aan de inleidende overwegingen in de motie. Die liegen er niet om: op Curaçao is langdurig geen sprake van deugdelijk bestuur met achtereenvolgende regeringen die op dit punt de fundamentele mensenrechten schenden. Het is op zichzelf al een blamage dat ministers en Statenleden het zo ver hebben laten komen. Daar kunnen ze zich - zoals Plasterk vreest - beledigd over voelen, maar dan volgt er over een tijdje nog een tweede blamage in de vorm van een aanwijzing, óf ze maken gebruik van de aangeboden expertise. Dat zal voor sommigen even slikken zijn, maar de volksgezondheid is net even te belangrijk om op te offeren aan misplaatste trots. Ze hebben bovendien in eigen hand om de motie nog voordat deze dinsdag in stemming komt overbodig te maken door vandaag nog minister Plasterk uit te nodigen zo snel mogelijk naar het eiland te komen voor het maken van een plan van aanpak, waarbij Curaçao de koers bepaalt en Nederland de stuwkracht helpt versterken. Eigenlijk zoals het in het Koninkrijk hoort te gaan.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).