In de week dat Guardian/Fatum-topman Steven Martina een pleidooi hield voor de ‘Coalition of the Willing’, gaven de Statenleden al het goede voorbeeld. Alle 21 Curaçaose parlementariërs - van ideologisch links tot rechts, en van regeringspartijen tot de volledige oppositie - gaven hun steun aan het veiligstellen van het voortbestaan van Fundashon Prevenshon. Zó wil de bevolking het graag zien. Gekozen volksvertegenwoordigers die samen oplossingen bedenken en concreet maken. Willen is kunnen. Als Curaçao vooruit wil, kan het vooruit. Als Curaçao de economie een push wil geven, is dit zeer wel mogelijk. Als de leiders de sociale achterstanden willen wegwerken, is dat te realiseren. Waar een wil is, is een weg. Dat werd de aanwezigen tijdens de jaarlijkse belangrijke lunchlezing van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) voorgehouden. Om te slagen is echter meer nodig dan iets willen als in een wens of droom, daarvoor is ook de wil vereist om er keihard voor te werken. De wil om naar elkaar te luisteren. Elkaar te respecteren en te tolereren, elkaar de waarheid te vertellen en te ondersteunen. De wil en vastberadenheid om ‘the extra mile’ te gaan. Met zijn voorstel om een ‘coalitie van de bereidwilligen’ te vormen nodigt de spreker iedereen uit eraan deel te nemen, maar houdt hij er ook rekening mee dat er (altijd) ook wel zijn die zich buitensluiten - passief - of zich zelfs verzetten - actief - tegen de goede wil. Maar juist door de krachten de bundelen van degenen die wél progressief willen zijn, is dat oké. Mits zij zich maar verzekerd voelen van de coalitie. Niet als eilandjes op een eiland. Maar als groepering die zich niet laat intimideren door een minderheid die het verpest, zoals vijf jaar geleden is gebeurd toen Curaçao als zelfstandig land de uitgelezen kans kreeg zichzelf te bewijzen. De ‘silent majority’ keek letterlijk zwijgend toe, terwijl een kleine groep nauwelijks integere politici naar de macht greep en uiteindelijk aanzienlijke schade achterliet. Integriteit is essentieel voor het welslagen van zo’n coalition of the willing. Het begrip ontbreekt echter in het rijtje van vijf C’s: commitment, consent, collaboration, consistency en coherence. Zonder deugdelijke bestuurders komt een gemeenschap die op zich wel wil geen stap verder. Curaçao moet hoognodig een hele reeks stappen vooruit zetten. Op veel fronten is er de afgelopen jaren achterstand opgelopen. De verstikkende en verlammende verdeeldheid speelde de samenleving enorm parten. Met een relatief eenvoudige motie die maximale steun kreeg, is niet alleen het kankerpreventiecentrum van professor Bob Pinedo gered, maar heeft het eiland aangetoond te behoren tot de beschaafde naties die liever voorkomen dan genezen en die de mens - in dit geval de vrouw, die op Curaçao vaak moeder én gezinshoofd is - centraal stelt. Willens en wetens.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).