Curaçao kan, na de valse start van 2010, positivisme goed gebruiken. Lange tijd leek het erop dat dit optimisme zou uitblijven of nog lang op zich zou laten wachten. Toch maakt het een wezenlijk verschil of het glas ‘halfleeg’ is of ‘halfvol’. Met een positieve mindset kan doorgaans meer worden bereikt. Net zo goed als dat er helaas veel redenen zijn om te beweren dat diverse zaken op Curaçao niet goed gaan of achterblijven, kan met overtuiging worden gesteld dat ook veel wél goed gaat of perspectief biedt. Afgelopen week maakte de meestal zuinige Centrale Bank bekend dat in het tweede kwartaal van 2015 reële groei van de economie is geregistreerd. Eindelijk groei. Na jaren van kwakkelen rond of onder de nullijn. Niet direct reden voor een feestje, want het gaat nog slechts om een bescheiden toename van het bruto binnenlands product (bbp) van +0,4 procent. Maar het begin is er. Een begin van een omslag is óók te zien in de beleving van het ‘product Curaçao’ door bezoekers van alweer de zesde editie van het Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF) - een in zijn soort in de wijde regio ongekend evenement, dat nu nog door de particuliere stichting Fundashon Bon Intenshon wordt opgezet en bekostigd, maar waarvan de initiator aangeeft te hopen dat bij het tweede lustrum het festival door de gemeenschap en belangengroepen kan worden gedragen. De reden dat nu ook Curaçao als bestemming gunstig scoort onder de kritische, welgestelde en hoogopgeleide, internationale CNSJF-bezoeker is omdat het festival inmiddels verder reikt dan alleen de drie dagen in en rond het festivalterrein en omdat het óók begint te leven onder andere stakeholders. Eindelijk. Het CNSJF is het ‘vlaggenschip’ van het lucratieve culturele eventtoerisme, waarin Curaçao kan excelleren en uniek kan worden. Zoals er meer positieve ontwikkelingen zijn waar het Curaçaose toeristische product zich mee onderscheidt, zoals de metamorfose in Pietermaai. Hoewel er juridische strubbelingen zijn over wat ontwikkelaars precies kunnen en mogen in dit stadsdeel, is iedereen het erover eens dat de wederopbouw - afgezet tegen de spookstad, die het eerst was - beslist moet doorgaan. Zoals de Centrale Bank aangeeft, is met de overheidsfinanciën beter op orde het fundament gelegd voor groei. Daar zijn wel jaren van bloed, zweet en tranen aan voorafgegaan, om recht te zetten wat in de eerste twee jaar na 10-10-’10 ernstig fout ging. Ook publieke investeringen hebben een steentje bijgedragen aan de voorzichtige groei. Nu nog het vertrouwen voor grote particuliere investeringen. Dat vereist meer positivisme. Van álle sectoren. Van politiek, bedrijfsleven, bonden, ngo’s én media.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).