De Isla kan om geloofwaardig te blijven het beste de stekker trekken uit de PR-machine die overuren draait om de bevolking te overtuigen dat de raffinaderij niet verantwoordelijk is voor vervuiling en de kwalijke gevolgen daarvan voor de volksgezondheid. Het laatste perscommuniqué, waarin milieugroepen verantwoordelijk worden gesteld voor de schade die zij met hun acties aan het toerisme toebrengen, lijkt veel op het paniekvoetbal van een organisatie die niet in staat is tot zelfreflectie. Door de milieuorganisaties verantwoordelijk te houden voor de negatieve impact van hun acties op het Curaçaose toerisme, wordt de aandacht van de kern van de zaak afgeleid. Namelijk dat de raffinaderij en met haar waarschijnlijk ook andere industrieën bij het Schottegat, dag in dag uit de volksgezondheid bedreigen. Rechter Van Schendel, die onlangs op werkbezoek was in de wijken Wishi en Marchena onder de rook van Isla, heeft niet voor niets de milieugroepen, de overheid en de raffinaderij opgedragen om met elkaar in overleg te gaan. De tijd van verklaringen waarin de organisaties die voor een schoon milieu opkomen en de raffinaderij verschillende cijfers presenteren om de mate van de kwalijke uitstoot te bewijzen, c.q. te ontkrachten, is voorbij. Partijen moeten nu met elkaar in overleg om oplossingen te formuleren voor de korte en lange termijn voor de verontreiniging, groene aanslag en medische klachten van wijkbewoners. De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Ben Whiteman van PS die tevens tijdelijk minister-president is, is tot nu opvallend stil gebleven, maar moet nadrukkelijk in de publiciteit treden en het land informeren over het plan van aanpak van zijn ministerie. De regering heeft ervoor gekozen om de raffinaderij na 2019 te moderniseren en gas als brandstof te gebruiken, omdat het milieuvriendelijker is dan de zware olie die PdVSA oppompt en gebruikt. De plannen van een gasterminal bij Bullenbaai, zoals afgelopen week onthuld door deze krant, zijn veelbelovend. Voordat het zover is, moet de Isla echter al een inhaalslag maken. Niet alleen omdat de gezondheid van mensen op het spel staat. Maar ook omdat het lastig is van een potentiële buitenlandse investeerder te eisen dat de internationaal geldende milieuregels worden nageleefd, terwijl de Isla zelf dat in de praktijk nalaat. Morgen is het Wereld Toerisme Dag. De bevolking verdient steeds meer aan toeristen, die meestal terecht erg lovend zijn over het eiland en zelfs vaak terugkeren, maar tegelijkertijd aangeven dat de rokende en stinkende raffinaderij en overige industrieën rond het Schottegat als storend worden ervaren. De PR-machine van Isla mag dus wel op een standje lager.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).