Zelfs als het rationeel te verantwoorden zou zijn, is de beslissing van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om 28 ambtenaren voor intern werkoverleg naar Curaçao te laten vliegen mild gezegd onhandig. Het getuigt in elk geval van een zwak ontwikkeld gevoel voor de maatschappelijke werkelijkheid. De doorsnee Nederlander heeft immers een zware tol betaald om het land door de crisis heen te helpen waarbij het VVD/PvdA-kabinet de rekening vooral bij de midden- en lagere inkomens legde. Dan past het overheidsdienaren als eerste enige soberheid te betrachten als het om het spenderen van belastinggeld gaat.
Hoewel het bezuinigingsbeleid van Rutte c.s. en ook de keuze om tienduizenden euro’s extra uit te geven om ambtelijk werkoverleg niet op bijvoorbeeld Texel maar onder de Caribische zon te laten plaatsvinden een puur Nederlandse autonome aangelegenheid is, heeft de ontstane ophef wel een weerslag op de toch al negatieve beeldvorming bij het Nederlandse publiek over het Caribisch deel van het Koninkrijk; lees de reacties op de sociale media er maar op na, waarin veelvuldig een verband wordt gelegd met corrupte en spilzieke eilandelijke politici.
Van een ministerie dat verantwoordelijk is voor het bevorderen van goede relaties in het Koninkrijk mag worden verwacht dat het zich van de gevoelige verhoudingen bewust is. Dat deze dienstreis in eigen land verkeerd zou vallen, had de leiding van de Directie Koninkrijksrelaties op haar klompen moeten aanvoelen. Zij heeft kennelijk een gebrekkig functionerende antenne voor wat er in de eigen samenleving leeft. Dat doet het ergste vrezen voor het inlevingsvermogen in andere culturen, zoals die van de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Wellicht dat dit verklaart waarom Den Haag er met regelmaat blijk van geeft weinig te snappen van de prioriteiten aan deze kant van de oceaan.
In die zin zou je nog kunnen zeggen: met de hele afdeling Koninkrijksrelaties moet je juist veel langer blijven dan vier dagen. En als je - zoals het niet erg geloofwaardige argument waarmee BZK de trip verdedigt - daadwerkelijk inzicht wil verwerven in de praktijk van hier, dan ga je niet tussen de vakantievierende mede-Hollanders in een hotel zitten, maar logeer je bij yu di Kòrsou-gezinnen in Buena Vista (onder de rook van de Isla), Seru Fortuna en Barber. Daar steek je echt wat van op. Bijvoorbeeld dat het minstens even belangrijk als een sluitende begroting is om de sinds 10-10-‘10 toenemende armoede effectief te bestrijden. Een ‘beetje dom’ zei toen nog prinses Máxima eens. Ook deze beslissing van de ambtelijke BZK-top valt in deze categorie.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).