Insel Air, de luchtvaartmaatschappij van Curaçao, wordt op Aruba door regering en bedrijfsleven op handen gedragen. Afgelopen week werd met de eerste vlucht naar Santo Domingo gevierd dat Insel vanaf Aruba haar 13e route aanbiedt. Op thuisbasis Curaçao ervaart de vliegmaatschappij een minder warme houding; eerder een van tegenwerking. Mogelijk is dit in een notendop de reden waarom Curaçao - zoals Centrale Bank-president Tromp het zegt - flink onder haar potentieel presteert en 2015 het vierde achtereenvolgende jaar wordt dat sprake is van een economische krimp. Aruba daarentegen, hoewel het bruto binnenlands product (bbp) nog niet op het niveau is van vóór het stilleggen van de raffinaderij te San Nicolas, weet wél groei te realiseren. Met trekken en duwen weliswaar en de afgelopen jaren regelmatig met behulp van overmatige overheidsbestedingen, maar toch. En de groei brengt (vrijwel) automatisch banen met zich mee, die ervoor zorgen dat de werkloosheid beheersbaar is. Curaçao heeft ten opzichte van Aruba het grote voordeel dat de overheid(financiën) veel beter op orde zijn - dankzij de schuldverlichting door Nederland vijf jaar geleden en het onafhankelijk financieel toezicht - en staat er ook op andere punten beter voor dan het zustereiland. Zo zijn de banken gezond, sterk en (over)liquide. Dat geldt ook voor de verzekeraars en pensioenfondsen. Maar toch. Het ontbreekt aan projecten en dus is er nauwelijks vraag naar financiering. Oké, de financiële sector is door in politiek opzicht twee zeer roerige jaren na 10-10-’10 en door schade en schande bij een enkele bank waar de Centrale Bank als toezichthouder preventief heeft moeten ingrijpen, erg voorzichtig geworden. Maar hun corebusiness is en blijft geld verdienen door geld uit te zetten. Het gaat om goede, productieve investeringsprojecten die ontbreken. En die zijn er niet omdat er onvoldoende vertrouwen is en er te veel obstakels en tegenwerking is. Zoals in het geval van de nota bene ‘eigen’ Curaçaose luchtvaartmaatschappij Insel die Hato met 24 bestemmingen verbindt en veruit de meeste passagiers van en naar Curaçao vervoert. Maar los van het gewenste op handen dragen van de bestaande werkgevers, moet het algehele (investerings)klimaat en de houding ten opzichte van initiatiefnemers veel vriendelijker. En bovenal dient de politiek - coalitie én oppositie - vertrouwen uit te stralen. Zelfs de schijn van niet-integer handelen van bewindslieden en functionarissen is voldoende om direct schoon schip te maken. Zo niet, blijft een economie onder haar potentieel presteren en duurt de krimp voort. Dat is echter sociaal-maatschappelijk onaanvaardbaar, zolang de werkloosheid zo hoog is en armoede op grote schaal voorkomt. Daarom moet álles in het teken staan van het terugwinnen van het vertrouwen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).