Onderwijsminister Irene Dick (Pueblo Soberano) is misschien wel het meest bekend om de verwarring die zij bij tijd en wijle bij vriend en vijand veroorzaakt. Vorig jaar kondigde zij bezuinigingsmaatregelen aan in het voortgezet onderwijs. Dat leidde tot een storm van protest van zowel leerlingen - die voor het eerst van zich lieten horen en handtekeningenacties organiseerden - als docenten - die buiten de drukke lesuren om vergaderingen belegden waarin zij zich en bloc tegen de bezuinigingen verzetten. Onder druk van de publieke opinie ging de minister overstag. Maar hoe. Tijdens een persconferentie kon de bewindsvrouw niet aangeven hoeveel de regering door de aangekondigde bezuiniging hoopte te besparen. Haar verweer was dat zij niet goed was in cijfers. Wel gaf ze ruiterlijk toe dat haar ambtenaren niet voldoende veldwerk hadden verricht voordat zij haar adviseerden om de bezuiniging door te voeren. Bij een andere gelegenheid luidde dezelfde bestuurder de alarmklok over het schrikbarende aantal van 9.000 drop-outs in het onderwijs. Vlak na de bekendmaking ontstond er een discussie over de samenstelling van dit aantal, de definitie van drop-outs, en werden door derden andere aantallen genoemd. Totdat ook deze discussie in de vergetelheid raakte. Een paar weken geleden zorgde een brief van de minister aan de schoolbesturen over de eindexamennormen voor havo/vwo voor grote deining en protest bij hen, ouderverenigingen, de eigen universiteit UoC, en niet te vergeten leerlingen zelf. De term diploma A en diploma B was in no time geboren, ook al had de bewindsvrouw zelf dit woord niet in de mond genomen. Na een met spoed ingelaste vergadering met de schoolbesturen deelde de politica hen mee dat per 1 januari 2016 een op Curaçao afgegeven havodiploma niet automatisch gelijk zou staan aan de Nederlandse. De minister had ambtgenote Jet Bussemaker (PvdA) hierover ingelicht in een brief waarin zij als reden om niet mee te gaan met de normverzwaring, stelde dat de aanscherping in de praktijk zou leiden tot een stijging van 3 tot 6 procent extra gezakte leerlingen. Vorige week kondigde de regering aan dat deze brief was ingetrokken. Binnenkort zal er een nationale dialoog over het onderwijs plaatsvinden. Sindsdien houdt de bewindsvrouw zich stil. Dat is jammer. Dick moet juist nu voortvarend met alle betrokkenen in beraad om te kijken hoe de enorm grote problemen in het onderwijs aangepakt moeten worden. Als de bestuurder op korte termijn niets onderneemt, bezorgt zij zichzelf daarmee een brevet van onvermogen. Dan lijkt te worden aangetoond dat zij inderdaad een brokkenpiloot is, die eerst out of the blue iets roept om het onder druk van de publieke opinie daarna weer in te trekken.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).