De samenleving heeft een punt bereikt waarop bewoners die dag in dag uit last hebben van de stank, rook en groene aanslag van de Isla-raffinaderij, het niet langer pikken. Komende donderdag dient het kort geding dat Stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) en de pas opgerichte stichting ‘Clean Air Everywhere’ aangespannen hebben tegen het land om PS-minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur te dwingen onderzoek te doen naar de groene smurrie die afkomstig is van de raffinaderij. Het ontstaan van de nieuwe pressiegroep Clean Air Everywhere is een duidelijk teken aan de wand. De groep vertegenwoordigt verschillende wijken die last hebben van de schadelijke uitstoot van de Isla. Niet eerder verenigden zij zich om één vuist tegen de uitstoot te maken. De pressiegroep is niet voor sluiting van de raffinaderij, maar eist dat er een eind komt aan de giftige uitstoot die de volksgezondheid bedreigt. Wat jaren onmogelijk leek, namelijk een breed maatschappelijk gedragen ‘Nee’ tegen de giftige uitstoot van de Isla, is in een relatief korte tijd gerealiseerd. De reden hiervoor is dat zowel het kabinet als de Isla hun krediet bij de samenleving verspeelde. Vorig jaar nog gingen premier Asjes en partijgenoot minister Whiteman demonstratief naar Wishi/Marchena, nadat een bewoner op de radio klaagde over de neerslag van groene smurrie. Met het bezoek wekten de premier en de bewindsman de indruk korte metten met het probleem te willen maken. Maar het bleef bij loze beloften. De Isla stuurt traditiegetrouw bij overlast als gevolg van het affakkelen, een persbericht rond met een verklaring voor het fenomeen en de onvermijdelijke welgemeende excuses. Zo ook vorige week. Bewoners van de wijken die overlast hebben van de Isla voelen zich niet serieus genomen. De nood is zo hoog dat wijken zoals Wishi en Marchena, die voor allerlei buurtactiviteiten steevast op een financiële bijdrage van Refineria Isla kunnen rekenen, nu een streep trekken en zeggen: ,,Tot hier en niet verder.” Ondertussen wil regeringspartij PAIS een openbare Statenvergadering om over de vervuiling van de raffinaderij te praten. Een opmerkelijke, historische zet. De raffinaderij is vanwege het economisch belang altijd met vederlichte fluwelen handschoenen aangepakt. Vorige week bedankte premier Asjes de samenleving voor het vertrouwen in de afgelopen twee kabinetsjaren. Als het kabinet de vervuiling blijft gedogen, heeft de bevolking geen reden om Asjes te bedanken. Het volk heeft er immers schoon genoeg van. Curaçao wil schone lucht. En wel nu.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).