Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - In verband met een grootschalige fraudezaak met receptmedicatie hebben autoriteiten gisteren drie huiszoekingen verricht; in Noord Rozendaal, Kaya Dal Pega en Cassandraweg.

Lees meer...

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur gaat een nulmeting, een feitenonderzoek en een audit van het project Hospital Nobo in Otrobanda laten uitvoeren.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Met de inzet van innovatieve technieken en vooral door een goede samenwerking van publieke en private partijen, kan de veiligheid in de samenleving enorm verbeteren.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Met de huidige formatiecapaciteit van de kustwacht kan 24/7 beschikbaarheid - 24 uur per dag en zeven dagen per week - alléén in nauwe samenwerking met de ketenpartners worden gerealiseerd door de bemanning van de ‘fast interceptors’ samen te stellen uit het politiekorps, de douane en de kustwacht.

Lees meer...

Het Maria College, een school voor voorbereidend secundair beroepsonderwijs (vsbo), heeft gisteren een beroepenmarkt georganiseerd voor de leerlingen.

Lees meer...
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).