Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij de Staten is onlangs de concept-Landsverordening ruimtevaart ingediend. ruimtevaartDaarmee is Curaçao volgens de Memorie van Toelichting (MvT) een van de eerste landen ter wereld die kan beschikken over een regelgevend kader voor een bemande commerciële ruimtevaart.
De concept-landsverordening is een verdieping op de eerder ingediende Landsverordening zelfstandige luchtvaart, waarbij de Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit (CBA) omgezet wordt in het zelfstandige bestuursorgaan Curaçaose Burgerluchtvaart- en Ruimtevaartautoriteit (CBRA). In die landsverordening wordt in de MvT aangekondigd dat de wetgeving voor het reguleren van de ruimtevaart in voorbereiding is, maar dat het noodzakelijk is eerst de CBRA opgericht te hebben, waarin de ruimtevaart is opgenomen. Overigens is in een eerdere centrale commissievergadering van de Staten niet onverdeeld positief gereageerd op de Landsverordening CBRA, niet vanwege de ruimtevaart, maar vanwege de zelfstandige opzet, met een grotere professionele bemensing en daarmee gepaard gaande kosten.
De Wet ruimtevaart gaat ervan uit dat vanaf 2017 twee ondernemingen in de wereld commerciële ruimtevaartvluchten gaan uitvoeren. Vanaf de Curaçaose luchthaven Hato kunnen in de eerste vijf jaar vanaf 2017, 100 tot 500 vluchten per jaar uitgevoerd worden, zo staat in de MvT. En, het zal niet veel gaan kosten. ,,Met name gedurende de eerste vijf jaar nadat de operaties vanaf Curaçao starten, zullen de uitvoeringskosten voor Curaçao naar verwachting beperkt zijn tot maximaal 500.000 gulden per jaar. In die periode zal naar verwachting slechts een aanvraag voor een exploitatievergunning (en de verlenging daarvan) behandeld hoeven te worden, alsmede een aanvraag voor gelijkstelling met een Curaçaose technisch-operationele vergunning. Daarnaast zal gezien het in die periode relatief beperkte aantal vluchten ook het aantal door Curaçao uitgevoerde controles in het kader van het veiligheidstoezicht beperkt zijn”, aldus de MvT. En de inkomsten zullen groot zijn, zo wordt beoogd. De MvT: ,,De overheidsinkomsten zoals opgenomen in de berekeningen zijn directe en indirecte belastinginkomsten uit consumptie, arbeid, ondernemen en vermogen, welke resulteren uit de activiteiten van de uitvoerder van ruimtevluchten. Deze overheidsinkomsten zijn tussen de 1,93 en 4,24 miljoen gulden in jaar 1, en nemen verder jaarlijks toe tot aan tussen de 59,6 en 145,3 miljoen gulden in jaar 9. De deviezenreserve groeit tussen de 0,66 en 1,45 miljoen gulden in jaar 1, maar laat vanaf jaar 3 jaarlijks een negatieve groei zien, die uitkomt tussen de 3 en 8 miljoen in jaar 9. De verklaring hiervoor is een toename van de binnenlandse vraag naar hoogwaardige producten door ‘high-end’-toeristen en een resulterende toename van de import.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).