Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De overheid en de Curaçao Tourist Board (CTB) treden samen op tegen eigenaren van appartementen die geen omzetbelasting (ob) afdragen of zich onttrekken aan de kwaliteitscontrole.

ctb

De Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) controleert sinds vorige maand of de verhuurders de 7 procent ob die zij maandelijks moeten afdragen ook werkelijk aan de Landsontvanger hebben betaald. Sinds 1 januari 2016 is de Belastingdienst belast met het heffen van de omzetbelasting die moet worden betaald voor een kort verblijf in een hotel, appartement of timeshare, voorheen bekend als logeerbelasting.
Daarnaast heeft de CTB de regels om in aanmerking te komen voor certificering aangescherpt. Alleen appartementen waarvan de eigenaar zich heeft ingeschreven en waarvoor uiterlijk 1 januari 2017 is betaald om mee te doen aan het auditprogramma van de organisatie worden nog op de website www.curacao.com vermeld. Chata en CTB maakten in mei al bekend dat zou worden begonnen met een kwaliteitscontrole onder appartementen die door toeristen gehuurd worden. ,,Het programma is gebaseerd op erkende standaarden voor kwaliteit die gelden voor zowel de lokale als de internationale markt”, aldus de CTB. De controle wordt elke twee jaar uitgevoerd door het Curaçao Innovation & Technology Institute (Citi). Volgens de toeristische organisaties heeft de toekenning van het kwaliteitscertificaat meer voordelen dan de vermelding op de website, zoals deelname aan bepaalde lokale en internationale activiteiten en gebruik van het kwaliteitsembleem.
Of de maatregelen direct een gevolg zijn van de dalende bezettingsgraad van de hotels op het eiland is niet duidelijk. Maar onlangs bleek dat in het derde kwartaal van dit jaar minder bezoekers naar Curaçao kwamen dan in dezelfde periode vorig jaar en dat dan vaker werd gekozen voor een andere accommodatie dan een hotel. Alle typen accommodaties noteerden voor de maanden juli, augustus en september minder gasten, maar bij de grote en kleine hotels was er een afname van respectievelijk 9,4 en 18,1 procent. De meeste bezoekers verblijven in een ‘alternatieve accommodatie’ (tussen de 45.000 en 50.000) of in een groot hotel (30.000 tot 35.000). De bezettingsgraad van de hotels nam over de eerste negen maanden van het jaar af met 4,1 procent ten opzichte van 2015 en was in juli 63,7 procent, in augustus 62,6 procent en in september 72,4 procent.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).