Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het wegsturen van leerlingen van de Juan Pablo Duarteschool in Buena Vista heeft in Nederland geleid tot Kamervragen. fakkelenDeze week werd de school opnieuw gesloten door de uitstoot van de Isla-raffinaderij, die door een kapotte catcracker moest affakkelen. PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar verwijst in zijn vragen ook naar de PvdA-motie van februari waarin werd gevraagd om de uitstoot van de Isla binnen drie maanden ‘maximaal te verminderen’.
Van Laar vraagt aan minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties naar de ‘feiten en oorzaken’ van de sluiting van de school. ,,Hoeveel docenten/leerlingen zijn er onwel geworden en hebben mogelijk gezondheidsschade opgelopen?”
Het is Van Laar niet ontgaan dat de school al vaker werd gesloten wegens de uitstoot van de Isla: ,,Kunt u aangeven hoe vaak deze school al gesloten is (…) en wat de verwachtingen zijn voor de nabije toekomst?” Het is onverantwoord om deze situatie te laten voortbestaan, vindt het Kamerlid. ,,Op welke wijze gaat u hier een eind aan maken? En welke concrete maatregelen zijn er genomen om de uitstoot te verminderen, zoals in de motie van februari werd geëist?”
Van Laar spreekt over ‘de hoogst mogelijke urgentie’ bij de uitvoering van de motie, omdat er sprake is van schending van fundamentele rechten van inwoners, waardoor levens in gevaar worden gebracht. Het Kamerlid noemt naast de school ook andere ‘kwetsbare plekken’, zoals ouderenhuisvesting en sociale voorzieningen die last hebben van de gevaarlijke uitstoot van de raffinaderij.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).