Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Het ‘Guesthouse’ op Sint Eustatius, waar tot voor kort door het Gemeenschappelijk Hof rechtszittingen werden gehouden, wordt opgeknapt.

gusthousestatia2

Dat heeft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Tweede Kamer laten weten in antwoord op schriftelijke vragen van VVD’er André Bosman. Die noemde het ‘onacceptabel dat het gebouw van de rechtspraak op Sint Eustatius in zo’n slechte conditie is dat het voor onbepaalde tijd niet gebruikt kan worden’.
Plasterk erkent dat er inmiddels twee rechtszittingen zijn uitgeweken naar andere locaties, maar wijst erop dat de Eilandsraad er nog steeds vergadert. Het achterstallig onderhoud is ontstaan door het al jaren durende geruzie over de verdeling van de nalatenschap van het land Nederlandse Antillen. Twee jaar nadat de gezamenlijke boedelscheidingscommissie rapport uitbracht, is er tussen de betrokken landen nog altijd geen overeenstemming bereikt. Naar verluidt is het de Curaçaose regering die dwarsligt.
Plasterk: ,,Het Guesthouse is een van de zogenaamde boedelscheidingspanden. Doordat enkele jaren onduidelijkheid heeft bestaan over eigenaarschap en bestemming van deze panden is er de afgelopen jaren beperkt tot geen onderhoud gepleegd. Inmiddels is er in overleg met het eilandbestuur van Sint Eustatius duidelijkheid over de vraag wie eigenaar is van deze panden: het Rijk.”
Als voor het onderhoud van rijkspanden in Caribisch Nederland verantwoordelijk ministerie heeft BZK inmiddels budget vrijgemaakt om op korte termijn met het herstel van het pand te beginnen.
Volgens de bewindsman bevinden zich op de BES-eilanden geen andere panden die vanwege achterstallig onderhoud niet worden gebruikt. Wel wijst hij erop dat het OM op Sint Eustatius omziet naar andere huisvesting om de huidige locatie niet voldoet.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).