Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - De omstreden Bosmanwet is gisteren door een ruime meerderheid in de Tweede Kamer afgeschoten. bosmanwet
Indiener André Bosman kreeg alleen steun van zijn eigen VVD en de PVV van Geert Wilders, terwijl D66, CDA, SP, GroenLinks en de SGP in stevige bewoordingen duidelijk maakten geen heil te zien in het voorstel om een drempel op te werpen voor Caribische Nederlanders uit Curaçao, Aruba en Sint Maarten die zich in Europees Nederland willen vestigen.
De doorslaggevende stem moest van de PvdA komen. Roelof van Laar maakte als laatste spreker in de tweede termijn een einde aan alle onzekerheid, door te melden dat Bosman de ‘rechtvaardigingsgronden’ voor het maken van onderscheid tussen Nederlanders onvoldoende heeft onderbouwd. Van Laar sprak er zijn verbazing over uit dat Bosman hem nooit had opgezocht om te kijken of de coalitiegenoten er samen uit konden komen.
Over het doel van het wetsvoorstel waren alle woordvoerders het roerend eens: inwoners van de zogeheten Antillianengemeenten hebben te lijden onder criminele Caribische (lees: Curaçaose, red.) jeugdbendes, die soms hele wijken in hun greep houden. Alleen ziet vrijwel geen fractie in hoe de Bosmanwet een einde kan maken aan deze overlast.
Los van de twijfels over de doelmatigheid, de uitvoering en de handhaving stuit het voorstel vooral op principiële bezwaren. Onderscheid maken is volgens internationale verdragen geoorloofd, mits de noodzaak evident is, andere mogelijkheden zijn uitgeput en de maatregel ‘proportioneel’ is. Aan dat laatste criterium voldoet de initiatiefwet bij lange na niet, voerden Sjoerd Sjoerdsma (D66), Sharon Gesthuizen (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA), Linda Voortman (GroenLinks) en Kees van der Staaij (SGP) met Van Laar aan. De maatregel werkt stigmatiserend en betekent een inbreuk op het ongedeeld Nederlanderschap. Bovendien hebben de critici grote bedenkingen tegen de juridische houdbaarheid.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).