Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Na dagen met een algehele staking te hebben gedreigd, is deze gisteravond alsnog uitgeroepen. allesplatDe vakbondscentrales, evenals de bonden die hier niet bij zijn aangesloten, hebben hun leden opgeroepen om morgen het werk neer te leggen.
Na weken van overleg is er nog steeds geen oplossing voor het probleem van de stakende arbeiders van vakbond SGTK - die de arbeiders vertegenwoordigt die via aannemers bij de Isla-raffinaderij werken - en aannemersvereniging AAV. Dat liet stakingsleider Errol Cova gisteren weten. Vandaag komen de bonden bijeen om de algehele staking van morgen voor te bereiden. De algemene staking is bedoeld als dwangmiddel om uit de ontstane impasse te komen.
De vakcentrales en de bonden zijn ook tegen een wetsvoorstel dat door de Staten in augustus is aangenomen en dat de overheids-nv’s, stichtingen van de overheid en publiekrechtelijke organisaties aangaat. In het wetsvoorstel krijgt de overheid de ruimte om zich te mengen in principes die door de International Labour Organisation (ILO) gegarandeerd worden, zoals het principe van vrije cao-onderhandelingen, zo legde Cova uit.
Na Cova hebben verschillende vertegenwoordigers van de vakbonden het woord gevoerd; allen steunen ze de strijd van SGTK.
Roland ‘Nacho’ Ignacio, secretaris-generaal van de vakbondscentrale CGTC, verklaarde vaker met SGTK en de andere partijen te hebben vergaderd om een oplossing te vinden. ,,De vakcentrale heeft de regering en de Isla-raffinaderij gesmeekt om tot een oplossing te komen, om zo te voorkomen dat het middel van staking ingezet hoeft te worden”, aldus Ignacio, die benadrukte dat het wetsvoorstel dat door de Staten is aangenomen gevolgen zal hebben voor het personeel bij alle overheids-nv’s, overheidsstichtingen en publiekrechtelijke instellingen.
CGTC en SSK hebben in een brief aan de ILO geprotesteerd tegen het wetsvoorstel dat volgens hen indruist tegen het fundamentele recht voor vrije onderhandelingen over de cao. In de brief, die in het bezit is van deze krant, wordt ook geprotesteerd tegen het decreet van minister Nelson Navarro (PAIS) van Justitie, waarbij een samenscholing van meer dan vier mensen binnen een bepaalde straal in de hoofdstad en de werkplaats van de stakende arbeiders verboden is. Volgens de vakcentrales worden de leden en de stakende arbeiders van SGTK hiermee belemmerd in hun fundamenteel recht om acties te organiseren. De vakbondscentrales vragen aan de ILO om haar zorgen te uiten over de schendingen die de centrales onder de aandacht van de internationale organisatie hebben gebracht. Ook is een brief aan de gouverneur bezorgd, waarin de vakbonden om een audiëntie vragen.
Woordvoerder Marbella Felipa van de niet aangesloten bonden BTG, STSK en Seu verklaarde bij de persconferentie dat de arbeidersklasse de ruggengraat is van de samenleving. ,,Het is onacceptabel dat in de samenleving het kapitaal belangrijker is dan het welzijn van de burgers. De arbeiders ervaren iedere dag dat zij niet voor volwaardig worden aangezien, dat zij minder zijn dan de rest”, aldus de woordvoerder. Volgens Felipa is er nu een punt bereikt van ‘tot hier en niet verder.’


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).