Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het toerismeplan 2015-2020 was donderdagavond de grote winnaar van het politieke debat over toerisme bij het Santa Barbara Beach & Golf Resort. De verliezer was, net als bij het vorige debat enkele weken geleden, het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP).

politiek
Twaalf van de dertien partijen die meedoen aan de komende verkiezingen hadden een vertegenwoordiger naar het debat gestuurd, dat was georganiseerd door de Curaçao Toerist Board (CTB) en de Curaçao Hospitality & Tourism Association (Chata). De grote afwezige was, net als de vorige keer op de University of Curaçao (UoC), Kòrsou di Nos Tur van Amparo dos Santos.
Alle partijen onderstreepten het belang van toerisme voor het eiland en over de noodzaak om meer bezoekers naar het eiland te halen. De debaters spraken zich meermaals uit groot voorstander te zijn van het Strategisch Toerisme Masterplan, maar lieten veelal in het midden hoe ze de uitvoering van het plan gestalte wilden geven. Volgens Hendrick Veeris (Movementu Progresivo) heeft Curaçao wat betreft het aantrekken van buitenlandse bezoekers nog veel te leren van de Dominicaanse Republiek of Cuba, en zouden we hun model moeten kopiëren.
Op de vraag of het zwaartepunt moet liggen op meer hotelkamers of meer ‘airlift’, waren de meningen verdeeld. Oud-premier Ivar Asjes (Pro Kòrsou) vond dat er eerst meer kamers moeten bijkomen en hij zei niet te geloven in ‘Air Berlin-achtige’ constructies. Zijn oud-partijgenoot van de PS, Sherwin Leonora, stelde voor de airlift meer op de seizoenswisselingen te richten, met afwisselend de winters in het noordelijke en zuidelijke halfrond.
Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer, stelde namens de PNP open te staan om namens de overheid lokale vliegmaatschappijen te steunen, zoals ook Nederland en Frankrijk doen met KLM/Air France.
Ook zei de minister, evenals de meeste andere debaters en onder luide instemming van de zaal, dat het in haar ogen ‘antieke’ EOP op de schop moet. Zoals de meeste andere partijen is de minister er voorstander van om delen van Curaçaos conserveringsgebied te ontwikkelen, waaronder San Juan en San Pedro op Bándabou.
Camelia-Römer nam uitgebreid de tijd om de resultaten van haar ministerschap voor het voetlicht te brengen, dat in haar woorden ‘verantwoordelijk is voor het grootste aantal renovaties in Punda’. Ten slotte stelde ze dat Curaçao geen ‘Little Miami’ moet worden, maar het eiland op zijn Curaçaos moet ontwikkelen.
Aan patriottisme geen gebrek tijdens het politiek debat. Het antwoord op iedere vraag aan oud-onderwijsminister Rene Rosalia (MKP) was dat het Curaçaoënaarschap moet worden bevorderd, dat de Curaçaoënaar zijn cultuur, natuur en tradities moet kennen en dat de toerist niet mag worden bevoordeeld ten koste van de Yu di Kòrsou.
Wat betreft werken in de toeristenindustrie waren alle partijen van mening dat de lokale werknemer op de eerste plek moet komen, bijvoorbeeld aan de hand van de Wet 80/20. Charles Cooper (PAS) ging een stap verder en zei een algehele stop van buitenlandse werknemers te willen invoeren. Aangezien Cooper bij het vorige debat aan de UoC nog voorstander was van het toelaten van honderdduizend immigranten in de komende jaren, en de overige partijen ten minste vijftigduizend nieuwe immigranten voorstaan, was het populistische anti-buitenlander sentiment van de donderdagavond op zijn minst tegenstrijdig te noemen.
Op de vraag wie er verantwoordelijk is voor de veiligheid van de toerist, stelden alle dames en heren politici dat deze primair bij de overheid ligt, met een kleine of grote rol voor private beveiligers. Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang (Un Kòrsou Hustu) legde de verantwoordelijkheid primair bij de regering: ,,Deze heeft het machtsmonopolie en laten we deze bevoegdheid niet gaan versnipperen.” Volgens fractieleider van de PAR, Zita Jesus-Leito, is het wel aan de CTB en Chata om de toerist goed voor te lichten over onveilige plekken op het eiland. Cooper stelde dat het plegen van een atrako wat hem betreft gelijkstaat aan een terroristische aanslag, die met zerotolerance bestreden moet worden. In reactie riep minister Camelia- Römer het publiek op om met de verkiezingen voor serieuze partijen te stemmen, in plaats van politici die zoete broodjes bakken.
De stelling dat Curaçao een aparte minister van Toerisme nodig heeft, werd door iedere partij met ‘nee’ beantwoord, behalve door Geraldine Scheperboer-Parris (PD) en Cooper. Laatstgenoemde pleit voor een juniorminister of staatssecretaris voor toerisme. De overige partijen vinden dat toerisme, als een van de pilaren van de economie, prima onder het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) past en dat in plaats van een apart ministerie, de CTB een sterkere rol toebedeeld kan krijgen.
Dat betekent echter niet dat de CTB de verantwoordelijkheid moet krijgen over de baaien op Curaçao, zoals de laatste stelling van de avond luidde. Volgens minister Camelia-Römer zijn de baaien er in eerste instantie voor de lokale bevolking en zijn toeristen ook welkom. Alle politieke rivalen reageerden hierop allen met instemming.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).