Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - PAIS wil in het kader van de verkiezingen met een nieuwe tariefstructuur voor kleinschalige duurzame energie ‘een gezonde dialoog over dit onderwerp aanwakkeren’.
Conform het verkiezingsprogramma ‘Vooruitgang voor iedereen’ is PAIS zich naar eigen zeggen ervan bewust ‘dat werken aan een duurzame toekomst betekent met een masterplan komen ten aanzien van energie’.
,,Het nieuwe energiemasterplan moet vigerende kaders neerzetten voor traditionele en ook alternatieve energie hetgeen zonne-, wind-, zee- en ‘waste to energy’ inhoudt.” In een paper stelt de partij voor een nieuwe structuur voor de tarieven in te voeren, gepaard gaande met een gedegen campagne die het energiegebruik en de implementatie van duurzame energie kan bevorderen, met als doel de beste sociaaleconomische energiekosten voor Curaçao. ,,Wij willen graag met alle spelers in gesprek.”
Met het huidige beleid is het geïnstalleerde kWp-vermogen (kilowattpiek) moeilijk te controleren, waardoor er illegaliteit kan ontstaan. De aansluitprocedure en keuring zijn erg omslachtig en bewerkelijk. De kosten hieromtrent kunnen al snel oplopen tot circa 10 procent van de systeemprijs. Bevoegde instanties hebben de benodigde capaciteit niet om de aanvragen naar behoren af te wikkelen. Verder is het aansluittarief niet doorzichtig en resulteert dit in een gevoel van onrecht. Het resultaat van het gekozen initiële beleid van 2011, gevolgd door volgens PAIS terechte aanpassing van het tarief, is dat over het algemeen het vertrouwen in zonne-energie is weggenomen. De oppositie praat naar het oordeel van de partij onterecht over ‘zonnetaks’, dat zonne-energie nu niet meer haalbaar is en dat Aqualectra dit tegenwerkt. ,,Door het invoeren van duurzaam energiebeleid dat correct wordt vertaald naar een eilandeconomie, hadden deze problemen in de praktijk eenvoudig voorkomen kunnen worden.”
Door de voorgestelde structuur ontstaat er naar de mening van PAIS ‘transparante tarifering’, die voor alle partijen (inclusief Aqualectra en klanten die geen eigen productie hebben) werkt. ,,Tevens worden klanten met andere eigen energiebronnen, zoals dieselgeneratoren, op eenzelfde wijze belast als klanten met zonnepanelen en windturbines. Dit vangt met inachtneming van de benodigde technische eisen direct een markt, lees: grijs gebied, af die nu nog buiten schot valt.”
Een vast aansluittarief is tevens een goed middel voor Aqualectra om beter grip te houden op het mogelijk te leveren vermogen aan het netwerk. ,,Immers, klanten zullen geen grotere aansluiting aanvragen dan wat zij daadwerkelijk nodig hebben. Tevens zal de mogelijke maximale teruglevering hiermee beperkt zijn.”
In een volgende editie aandacht voor de details van het voorstel.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).