Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Teneinde de toenemende zware criminaliteit onder jongeren een halt toe te roepen, moeten verschillende ministeries samenwerken. ,,We moeten terug naar de wijk”, zegt minister van Justitie Nelson Navarro (PAIS). Volgende week worden plannen daarover besproken in de ministerraad.

justitie

Navarro en korpschef Mauricio Sambo van de politie uitten gisteren tijdens een persconferentie beiden hun bezorgdheid over de toenemende criminaliteit onder jongeren. Dit naar aanleiding van de golf van misdaden het afgelopen weekeinde. Daarbij verloren een 21-jarige en een 22-jarige jongen het leven. Maar de jeugdcriminelen worden steeds jonger en zijn betrokken bij zwaardere misdaden dan voorheen. ,,We hebben pas een jongen van 15 gearresteerd met een vuurwapen en een jongen van 17 met een automatisch geweer”, zegt Sambo. ,,Dat is toch absurd!”
De jongste crimineel die werd opgepakt is 13 jaar. Navarro: ,,Dat is een indicatie dat er fundamenteel iets mis is in onze samenleving. Het is niet iets van vandaag, we hebben het probleem al decennialang niet serieus genomen.”
Samen met het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) werkt het ministerie van Justitie aan een plan om te voorkomen dat steeds meer jongeren het criminele pad opgaan. Want het probleem moet bij de wortels worden aangepakt, in de wijken zelf. ,,In de jaren negentig hebben we de buurtwerkers naar huis gestuurd. Daardoor weten we nu niet meer wat er zich in de wijken afspeelt”, zegt Navarro. De minister vindt dat sociaal werkers en wijkagenten terug moeten komen in de buurten.
Ook al boekte justitie succes met het afpakteam, het inleveren van wapens en worden overvallers vaker op heterdaad betrapt, het geweld neemt toe. ,,Het is dweilen met de kraan open”, zegt Navarro somber. ,,We moeten zorgen dat we de kraan dichtdraaien.” En daarvoor is samenwerking nodig, tussen de ministeries en met andere organisaties. Navarro noemt met name het illegaal wapenbezit ‘zorgelijk’. ,,Dat vraagt de aandacht van alle instanties. We zijn een klein eiland, omringd door zee. Het is gemakkelijk om wapens aan land te brengen. Dat gebeurt.”
Ook Sambo constateert dat steeds meer jongeren in het bezit zijn van zware wapens. Het is nu zaak dat het probleem op verschillende terreinen wordt aangepakt, ook vanuit sociaal oogpunt en onderwijs. ,,We hebben het als samenleving in zijn geheel uit de hand laten lopen”, vindt Sambo. ,,Ook als vaders en als moeders. Als we niets veranderen aan de opvoeding en vorming van onze kinderen dan hebben we straks een politiekorps met 5.000 of 6.000 leden nodig om de misdaad te bestrijden. Dat willen we niet. Wij zijn als politie bereid om ons steentje bij te dragen. Het is een groot probleem dat ook door anderen serieus moet worden genomen.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).