Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Oud-Girobankdirecteur Eric Garcia (75) is gistermiddag na aankomst op vliegveld Hato aangehouden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) tegenover deze krant. De aanhouding werd in opdracht van het OM door het Recherche Samenwerkingsteam (RST) verricht.

ericgarcia

In een officiële verklaring laat het OM weten dat Garcia ervan wordt verdacht meer dan tien miljoen Amerikaanse dollar te hebben verduisterd bij de afwikkeling van een faillissement waarbij hij als een van de curatoren betrokken was. ,,Vermoedelijk heeft G. hierbij gebruikgemaakt van vervalste documenten”, zo stelt het OM. TeleCuraçao meldde gisteravond dat gaat het om het faillissement van luchtvaartmaatschappij DAE in 2013.
Na de aanhouding van de oud-Girobankdirecteur hebben onder leiding van de rechter-commissaris twee huiszoekingen plaatsgevonden, te weten in de woning en het kantoor van Garcia te Groot Davelaar. Hierbij zijn onder andere documenten en andere artikelen die in het belang van het onderzoek dienen, in beslag genomen.
Garcia is na zijn arrestatie in verzekering gesteld en zal naar alle waarschijnlijkheid morgen aan de rechter-commissaris worden voorgeleid die de rechtmatigheid van zijn detentie en inverzekeringstelling zal toetsen. Ondertussen laat het OM weten dat het onderzoek van het RST in deze zaak voortduurt.
Precies een jaar geleden berichtte deze krant nog dat er tegen de voormalige directie van de Girobank - naast Garcia, toen ook bestaande uit Stephen Capella -aangifte was gedaan wegens oplichting en verduistering. Of er een verband is tussen deze aangifte en de aanhouding die gisteren plaatsvond, is vooralsnog onduidelijk. In de verklaring van het Openbaar Ministerie wordt met geen woord gerept over de Girobank.
Deze krant meldde in juni 2015 dat de (huidige) Girobank erachter was gekomen dat de voormalige directieleden zich schuldig hadden gemaakt aan ‘gefabriceerde leningen’. Namens de bank deed toen advocaat Arnold Huizing aangifte bij het Openbaar Ministerie. De aanklacht luidde destijds dat er door de ex-directeuren een lening was gefabriceerd met gebruikmaking van een valselijk opgemaakte bankgarantie en andere documenten. Uit wat is onderzocht bleek het te gaan om een bedrag van bijna 7,3 miljoen dollar en nog een bedrag van 3 miljoen dollar.
De (echte) bestuurders van het bedrijf dat de lening van bijna 7,3 miljoen werd verstrekt, hebben later aangegeven geen bancaire relatie met Giro te hebben en evenmin een bankrekening te hebben geopend; onder ede is door hen in november 2014 bij het gerecht verklaard dat de onderneming nooit een geldlening bij Girobank had gevraagd en ook niet ontvangen. De bank leed hierdoor genoemd bedrag aan schade. De begunstigden zijn enkele ‘corporations’ in Panama, maar ook een Amerikaanse aandeelhouder van de Girobank persoonlijk en een eenmanszaak die op naam staat van de moeder van de ex-financieel directeur.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).