Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Van de 32 verzekeraars die bij de Centrale Bank CBCS onder verschillende categorieën actief zijn op Curaçao en Sint Maarten hebben 22 hun Consolidated Financial Highlights (CFH) over 2015 nog niet gepubliceerd.


Dit meldt de woordvoerder van de CBCS desgevraagd op vragen van het Antilliaans Dagblad. Volgens de richtlijnen hadden de verzekeringsmaatschappijen uiterlijk eind juni 2016 hun financiële jaarcijfers over het voorgaande jaar, 2015, openbaar hebben moeten maken.
,,Tien verzekeraars hebben de CFH tijdig gepubliceerd”, aldus Nancy Guttenberg-Van der Wal, head corporate relations van de Centrale Bank in Scharloo. Nog geen een derde heeft zich dus gehouden aan de richtlijnen.
Sommigen maatschappijen die zijn ‘toegelaten het verzekeringsbedrijf uit te oefenen’ hebben niet eens om uitstel verzocht, maar er zijn er ook die toestemming hebben om hun financiële resultaten überhaupt niet publiekelijk bekend te maken.
De woordvoerder licht verder toe: ,,Van de 32 verzekeraars hebben 22 hun CFH nog niet gepubliceerd. Negen verzekeraars hebben uitstel verzocht en gekregen.” Blijven er 13 over. Guttenberg-Van der Wal: ,,Zeven hebben niet om uitstel verzocht; één heeft een gebroken boekjaar en hoeft pas later in het jaar te publiceren; één heeft pas eind 2015 haar vergunning ontvangen en hoeft pas in 2017 te beginnen met publicatie van de CFH; en vier hoeven wegens specifieke omstandigheden niet te publiceren.”
Die zeven verzekeraars die niet tijdig hun balans plus winst- en verliesrekening over 2015 hebben geopenbaard maar zelfs ook geen uitstel hebben verzocht, wat kan de Centrale Bank als toezichthouder hiertegen doen? ,,De verzekeringsmaatschappijen weten allemaal dat ze moeten publiceren. Een aantal lukt het niet om de rapportage op tijd af te hebben, waardoor ze ook niet op tijd kunnen publiceren. Indien ze gegronde redenen hebben voor het niet op tijd kunnen rapporteren, krijgen ze tijd van de CBCS om dit te doen. Instellingen die niet op tijd rapporteren en daarvoor géén verzoek om uitstel hebben ingediend bij de CBCS, worden gemaand om dit te doen, al dan niet middels een stevige brief.”
De volgende stap is ‘een stevig gesprek’ met de CBCS of ‘een aanwijzing’ op grond van artikel 31 van de Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf. ,,Zo’n aanwijzing kan door de CBCS worden gepubliceerd, hetgeen de instellingen willen voorkomen. In het ergste geval kan de CBCS de stille curatelemaatregel toepassen.”
Zoals eerder bericht, heeft de Centrale Bank in september 2015 nieuwe waarderingsgrondslagen geïntroduceerd voor het invullen van de ARAS-staten (Annual Reports Automated Statements): de ARAS Valuation Guidelines. Deze richtlijnen dienen gebruikt te worden bij de rapportage over het boekjaar 2015.
Momenteel ondervinden enkele verzekeraars vertraging met het invullen van de ARAS-staten vanwege het gebruik van deze nieuwe richtlijnen en menig verzekeraar heeft de CBCS om uitstel van rapportage gevraagd. Hiervoor heeft de CBCS een gespecialiseerde medewerker paraat staan om verzekeringsinstellingen die problemen ondervinden bij de toepassing hiervan te assisteren.

verzekeraars


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).