Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat het Gerechtshof vragen om de civiele enquête over het beleid van Aqualectra, Refineria di Kòrsou (RdK) en Curoil in de periode van kabinet-Schotte openbaar te maken. SurielHet OM acht het in het algemeen belang dat de Curaçaose bevolking inzage krijgt in het reilen en zeilen van de overheids-nv’s sinds 2010.
Het rapport spreekt van wanbeleid bij Aqualectra en RdK in de periode van 2010 tot 2012, waarbij er 262 miljoen gulden ‘verdampt’ is en de Raad van Commissarissen (RvC) de macht naar zich toe trok. Het is volgens het OM eigenlijk aan de direct belanghebbenden om openbaarheid van het rapport te vragen. Dat zouden RdK, Aqualectra en Curoil zelf kunnen zijn, maar ook Fundashon Akshon Sivíl (FAS), die het onderzoek heeft aangezwengeld.
Het OM wacht dat echter niet af en doet het verzoek nu zelf. Woordvoerder Norman Serphos zegt dat het OM zich ‘geroepen voelt om in het algemeen belang het Hof te vragen om openbaarheid’.
Ruben Suriel van FAS stelde gisterochtend dat hij het niet als de taak van de actiegroep ziet om openbaarheid van het rapport aan te vragen, gezien de grote inspanningen die het heeft geleverd om de enquête aan te zwengelen en inhoudelijke bijdrages te leveren. Verder vindt hij dat er juridische stappen moeten worden gezet tegen de hoofdrolspelers van het rapport. ,,Als de rechterlijke macht alleen het onderzoek doet en verder geen stappen onderneemt, dan schieten ze tekort.”
Desgevraagd laat de persvoorlichter van het Hof, Bas Jussen, weten dat de rechterlijke macht geen uitspraken doet over de onderzoeksresultaten van het rapport: ,,Het rapport spreekt voor zich, alles staat er in.” Het is aan de betrokken partijen om verdere stappen te ondernemen.
Het OM zal de aanvraag voor openbaarheid van het rapport via een zitting van de raadskamer doen. Deze is nu nog met reces, waardoor de aanvraag over enkele weken zal worden behandeld.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).