Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Inter-Assure Insurances heeft in 2015 een klein verlies van een ton geleden, naar eigen zeggen vooral als gevolg van de weinig lucratieve WA-autoverzekering.


Deze wettelijk (verplichte) aansprakelijkheidsverzekering voor de autobranche is al vele jaren voor de meeste verzekeringsmaatschappijen een doorn in het oog, namelijk een aanzienlijke verliespost, aldus directeur Justus van der Lubbe van Inter-Assure in zijn management report behorende bij de publicatie van de Financial Highlights 2015.
,,Recent onderzoek toont aan dat wij op Curaçao per 100.000 inwoners 20 keer meer ongelukken hebben waarbij motorijtuigen betrokken zijn dan in Nederland. Overigens laten officiële data zien dat verzekerden bij Inter-Assure vergeleken met andere lokale verzekeraars het minst betrokken zijn bij auto-ongelukken.”
Inter-Assure ging in 2012 van start als verzekeringsmaatschappij, nadat het al jaren daarvoor actief was geweest - en nog is - als verzekeringsbroker. Doel was als jonge onderneming te excelleren op het terrein van ‘schaal’, kwaliteit en geloofwaardigheid’. Daar heeft het verzekeringsbedrijf naar eigen zeggen hard aan gewerkt op basis van professionaliteit en integriteit. ,,Terugkijkend, kunnen we zeggen dat we ons doel hebben bereikt.” Aldus de ceo.
Over 2015 is een verlies geboekt van 107 duizend gulden (was een winst van 259 duizend een jaar eerder). De totaal verdiende premies kwamen uit op 1.908 duizend (was 2.112 duizend over 2014). De uitgekeerde claims daarentegen waren juist wat hoger, namelijk 791 duizend (tegen 604 duizend een jaar daarvoor). Ook ‘andere kosten’ kwamen hoger uit.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).