Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,De VPCO is absoluut geen eliteschool. In tegenstelling tot de meeste andere scholen hanteren wij een systeem van loting voor toegang tot onze fo-scholen. Dit brengt juist met zich mee dat plaatsing niet afhankelijk is van het inkomen van ouders of een bepaalde achternaam of religie, maar dat iedereen gelijke kansen heeft.”

vpco

Dat is de reactie van het protestants schoolbestuur op de kritiek van PS-Statenlid Winnie Raveneau.
VPCO is voorstander van gratis onderwijs en is blij dat in de wetgeving wordt gesproken over kwalitatief hoogwaardig onderwijs. De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen en ook zorgdragen voor aanpassing van de subsidie zodat het niveau gewaarborgd blijft. De kans bestaat volgens VPCO dat juist nu elitescholen ontstaan waarbij de ouderlijke bijdrage niet voor eenieder gelijk is, maar waar de scholen met de ‘rijke ouders’ tot veel meer in staat zullen zijn.
VPCO kent een regeling waarbij minderdraagkrachtigen de contributie niet hoeven te betalen. ,,Deze ouders worden ook niet zoals op sommige andere (ook openbare) scholen wel wordt gedaan, onder druk gezet door oudercommissies om een ‘vrijwillige’ bijdrage te leveren. Als de (VPCO) scholen door deze nieuwe wetgeving afhankelijk worden van de vrijwillige bijdragen van ouders om hetzelfde onderwijs te kunnen bieden als nu het geval is, dan worden de verschillen tussen scholen juist heel groot. En dat is precies het tegenovergestelde van dat wat de overheid met de nieuwe wetgeving wil bereiken.”
Dat ouders verplicht worden lid te worden van de kerk is absoluut niet waar: ,,Wel zijn wij een bijzonder schoolbestuur met een christelijke identiteit. Veel ouders kiezen hier welbewust voor. Het is absoluut niet zo dat ouders verplicht worden om lid te worden van een van onze dragende kerken. Wel is de identiteit binnen onze scholen voor ons heel belangrijk. Er wordt geopend met gebed, we kennen week- en maandopeningen en de identiteit is ook vervlochten in ons personeelsbeleid, leerlingenzorg en ga zo maar door.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).