Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer heeft ermee ingestemd de mogelijkheid van Nederland via de Rijksministerraad en buiten de parlementaire controle om dwingende maatregelen op te leggen aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten in te perken.

tweede kamer

Alleen de PVV van Geert Wilders en klein rechts stemden gisteren tegen het initiatiefwetsvoorstel van PvdA’er Roelof van Laar om een drempel op te werpen voor de Koninkrijksregering om zogeheten Algemene Maatregelen van Rijksbestuur (AMvRB’s) zonder wettelijke grondslag af te kondigen.
Tegen dit soort ingrepen kunnen de andere landen zich vanwege de Nederlandse dominantie in de RMR feitelijk niet verweren. Een ander bezwaar tegen zelfstandige AMvRB’s is dat ook de Raad van State van het Koninkrijk er niet over wordt geraadpleegd.
De oorspronkelijke versie van het wetsvoorstel is in 2000 door toenmalig Kamerlid Gerrit Jan van Oven (PvdA) ingediend met de bedoeling om het democratisch tekort in het Koninkrijk (een beetje) terug te dringen. Reden waarom de gedelegeerden van de Staten die vorige week aan het debat over het voorstel het initiatief toejuichten.
Als ook de Eerste Kamer met de wet instemt, zal het Statuut worden aangepast en kan een begin worden gemaakt met het omzetten van 14 bestaande (soms decennia oude) AMvRB’s in volwaardige rijkswetten.
Ook de motie van Andin Bikker (PDR) namens de Staten om de Raad van State advies te vragen over de mogelijkheid Statenleden net als Kamerleden het recht te geven initiatiefrijkswetsvoorstellen in te dienen kon op een ruime meerderheid rekenen. Nu kunnen ontwerp-rijkswetten uit de Caribische landen uitsluitend door de Gevolmachtigde ministers via de Rijksministerraad voor behandeling in de Kamer worden voorgedragen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).