Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) vraagt zich af of premier Ben Whiteman de hete adem van de Tweede Kamer in de nek voelt. Door nu te verklaren dat de Isla-raffinaderij met Nederlandse hulp snel schoner moet worden zou hij mogelijk een bestuurlijke aanwijzing willen voorkomen, stelt de stichting.

smoc
Smoc haalt in herinnering dat hulp uit Nederland al heel vaak is aangeboden. ,,Op 18 juni 2013 nam de Eerste Kamer een motie aan waarin minister Plasterk werd verzocht om hulp te bieden aan Curaçao om de Isla bestuurlijk te handhaven, mits Curaçao om hulp verzocht. De vraag om hulp kwam niet.”
De Tweede Kamer nam in oktober 2015 een motie aan waarin Shell als medeschuldige wordt aangewezen voor de milieuproblematiek omtrent de Isla. ,,Tevens werd Plasterk verzocht om zich actiever te bemoeien met het bestuurlijk handhaven van de Isla. Daar had Plasterk geen trek in.”
Uiteindelijk werd op 16 februari 2016 een motie aangenomen waarin het ondeugdelijk bestuur en het structureel schenden van mensenrechten politiek werd vastgesteld. ,,Plasterk moet vol aan de bak om te zorgen dat de milieuvervuilende uitstoot binnen drie maanden maximaal zou verminderen. Dit is duidelijk niet gebeurd. In feite is de motie van 16 februari 2016 de allerlaatste motie (of, zeg stap) van de Tweede Kamer als opstap naar een bestuurlijke aanwijzing van de Rijksministerraad om de Isla bestuurlijk te gaan handhaven.”
Whiteman wil nu ook graag de hulp gebruiken die Nederland al jarenlang aanbiedt. ,,Enerzijds klinkt dit positief. Anderzijds is het wel verrekte toevallig dat Whiteman juist nu hiermee de media benadert. Wil hij echt graag bestuurlijke hulp om de mensenrechten van mensen uit Wishi, Marchena, et cetera te respecteren vanuit de grond van zijn hart? Of wil hij een bestuurlijke aanwijzing voorkomen? De (nabije) toekomst zal het leren.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).