Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regeringscoalitie is duidelijk verdeeld over de omstreden Wet 80/20, die regelt dat 80 procent van het personeel van Curaçao afkomstig moet zijn. CordobastaandStatenlid Elmer ‘Kadè’ Wilsoe van regeringspartij Pueblo Soberano heeft bij de wekelijkse bijeenkomst van de partij afgelopen zaterdag bij de sede, de namen genoemd van de bewindslieden die in de ministerraad tegen de Wet 80/20 stemden.
De wet is met vijf stemmen voor (de ministers van PS en PNP), drie stemmen tegen (PAIS en PAR) en een blanco stem (minister José Jardim) aangenomen. PS-leider Jamie Córdoba bezocht gisteren gouverneur Lucille George-Wout om haar op de hoogte te brengen van de gang van zaken. Wat hij besproken heeft, is niet bekendgemaakt.
Eerder was de Raad van Advies (RvA) bijzonder kritisch over de 80/20-wet, die discriminatoir zou zijn. In een toelichting van zo’n 20 pagina’s wordt dit door de indieners weerlegd met het argument dat niet gaat over individuele werknemers. Ook wordt de wet cijfermatig onderbouwd en verwijzen zij naar het Statuut, waarin uitzonderingen ter bescherming van de lokale arbeidsmarkt worden toegestaan wegens de kleinschaligheid van de eilanden.
Wilsoe verklaarde dat Córdoba was gebeld door Zita Jesus-Leito van PAR. Zij gaf daarbij aan dat ze niet voor de wet kon stemmen. Volgens Wilsoe is dat begrijpelijk, aangezien de partij van Jesus-Leito een fundraising organiseerde met toegangskaarten van 500 gulden. Mensen die om aalmoezen lopen te bedelen, krijgen later van hun financiers te horen dat een wet tegen de economische belangen is.
Wilsoe bracht naar voren dat PAR die het niet eens is met de 80/20-regeling om landskinderen werk te geven, het moratorium op Chinese mini markets heeft opgeheven. Ook de ministers van PAIS, Navarro van Justitie en Van der Horst van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening, stemden tegen. De parlementariër verklaarde verbaasd te zijn dat Navarro tegen stemde, omdat hij de wet eerder een goed plan vond. Maar Navarro is volgens de parlementariër teruggefloten.
PAIS is de partij die beweert dat Curaçaoënaars niet goed genoeg zijn om vakken te vullen, aldus Wilsoe. Elke willekeurige buitenlander is voor die partij beter dan de landskinderen, ook al heeft hij/zij niet de benodigde opleiding. Als de Yu di Kòrsou niet goed genoeg is om vakken te vullen, dan moet de partij volgens Wilsoe ook niet om zijn of haar stem vragen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).