Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Refineria Isla noch Bullenbaai Oil Terminal (COT) werkt met buitenlandse aannemers die zich niet houden aan de wetten en regels die op Curaçao gelden. Dat schrijft de raffinaderij in een persbericht naar aanleiding van uitlatingen van Mike Willem, voorzitter van aannemersvereniging AAV.

isla

Volgens Willem zou de raffinaderij werken met ‘piraten’: aannemers die niet betrouwbaar zijn. De AAV vindt dat daardoor oneerlijke concurrentie bestaat met de lokale aannemers. ,,Dat komt absoluut niet overeen met de werkelijkheid”, ontkent Refineria Isla met klem. Zowel voor de raffinaderij als voor COT ‘contracteren wij aannemers die zijn opgericht volgens de wetten van Curaçao en geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel, de Sociale Verzekeringsbank en de Inspectie der Belastingen’.
Isla benadrukt dat niet de raffinaderij maar de aannemers zelf werknemers uit het buitenland rekruteren. ,,Het merendeel van de aannemers, zowel leden als niet-leden van AAV, werkt met krachten uit het buitenland als dat volgens hen nodig is om werkzaamheden voor Isla uit te voeren. Dat is een beslissing van de aannemer zelf.”
Volgens de raffinaderij werken de meeste werknemers op projectbasis voor leden en niet-leden van AAV. ,,Om te voorkomen dat direct werknemers uit het buitenland moeten worden gehaald. Een buitenlandse kracht is duurder dan een lokale werknemer vanwege de bijkomende kosten voor bijvoorbeeld een ticket, verblijf en eten.”
Uit de statistieken zou blijken dat met name aannemers die de afgelopen vijf jaar lid waren van AAV verdiend hebben aan de aanbestedingen. Refineria Isla deelt het werk op in verschillende contracten om het merendeel van de lokale aannemers de kans te geven een deel van een project te kunnen uitvoeren in plaats van het hele project aan één aannemer te gunnen. Voordat het bedrijf in zee gaat met een nieuwe aannemer, wordt eerst gekeken of het voldoet aan de financiële en technische eisen en de vereisten op het gebied van veiligheid en wetgeving. Zodra blijkt dat het werk niet naar behoren wordt uitgevoerd, een aannemer in financiële problemen raakt of zich niet houdt aan de veiligheidsregels, wordt de samenwerking beëindigd. Refineria Isla verwijst naar haar website voor meer informatie over de regels waaraan aannemers moeten voldoen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).