Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Met de meest recente verklaringen van Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (PS) in de media met betrekking tot Humphrey ‘Pim’ Senior, de vertrekkend directeur van het Curaçaohuis, tracht zij een rookgordijn te creëren en wijkt ze af van de issue. Dat stelde Senior afgelopen vrijdag in een interview op Radio Mas.Wiels
Diezelfde ochtend had Wiels een interview bij Radio Direct waarbij zij - na aan te hebben gegeven dit niet te zullen doen - vertrouwelijke informatie verstrekte over Senior, onder andere over zijn vakantiedagen. Tijdens het interview ging zij gedetailleerd in op het dispuut met Senior over de uitbetaling van de door hem geclaimde resterende vakantiedagen, iets dat doorgaans als een (interne) personeelsaangelegenheid wordt gezien. Volgens Wiels heeft Senior last van een selectief geheugen en ontbreken er documenten waaruit moet blijken wanneer de directeur wel en niet op kantoor was.
Het claimen van de resterende vakantiedagen is iets waar Senior naar eigen zeggen recht op heeft. ,,Ik heb inderdaad gebruikgemaakt van het recht om mijn vakantiedagen uitbetaald te krijgen”, aldus de directeur die ontslag heeft genomen bij het Curaçaohuis bij Radio Mas. ,,Ik betreur het dat er nu persoonlijke informatie van mij op straat ligt. Er worden zelfs bedragen genoemd, bedragen die overigens niet kloppen. Het gaat helemaal niet om dertig dagen, eerder om vijf. Alle dagen die ik heb opgenomen, zijn vastgelegd. Dat kan het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening bevestigen. Ook Wiels heeft haar vakantiedagen uitbetaald gekregen.”
Het dispuut tussen Senior en Wiels is al langere tijd gaande, maar is geëscaleerd sinds de directeur van het Curaçaohuis op 11 april 2016 zijn ontslag indiende. In reactie op zijn brief heeft Wiels een brief teruggeschreven met daarin een opsomming van alles wat de directeur van het Curaçaohuis volgens haar niet goed doet. Ook heeft ze in de media verklaringen afgelegd met betrekking tot deze zaak, waarbij ook interne personeelsgelegenheden van Senior aan bod zijn gekomen. ,,Een rookgordijn”, stelt Senior. ,,Ze probeert een rookgordijn te creëren om af te zien van de werkelijke issue. Ik heb duidelijk aangegeven wat de reden is van mijn ontslag. Als je mij aanneemt om een auto te sturen, kun je niet naast me zitten en het stuur vasthouden. Dat werkt zo niet. Dat is gaande vanaf het moment dat ik daar ben. Ik werd vanaf het begin geconfronteerd met dit soort dingen.”
In zijn ontslagbrief geeft Senior ook aan dat Wiels Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) buiten de deur houdt. In haar interview bij Radio Direct betwist Wiels dit en liet weten dat Soab binnen het Curaçaohuis in Den Haag juist alle ruimte krijgt voor controlerend werk.
Senior accepteert deze situatie niet meer en zit sinds het indienen van zijn ontslag thuis. Hij is teleurgesteld in de lokale politiek, zo stelde hij tijdens het interview. ,,Ik had meer gehoopt van de politiek op Curaçao. Er is zelfs een motie van de Staten waarmee wordt aangegeven dat de situatie binnen het Curaçaohuis niet normaal is en dat deze moet worden aangepakt. Maar blijkbaar is zelfs een motie van de Staten niet genoeg om het feit te veranderen dat Wiels zich met het dagelijks beleid van het Curaçaohuis bemoeid. Er zijn sindsdien verschillende ontwikkelingen, maar dit deel, dit essentiële deel, blijft onveranderd.”
Senior is sinds augustus directeur, overigens op aanraden en advies van Gevolmachtigde minister Wiels. Voorheen was hij plaatsvervangend Gevmin in de periode 2011-2012. Tijdens het interview bij Radio Mas liet Senior weten terug te zullen keren naar Curaçao.
Wiels trad in juni 2013 aan als Gevolmachtigde minister onder toenmalig PS-premier Ivar Asjes. Nadat hij door de PS-Statenleden gedwongen werd af te treden, is Ben Whiteman (PS) minister-president en politiek verantwoordelijk voor het Kabinet van de Gevolmachtigde minister.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).