Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Platform Dierenwelzijn is op initiatief van de Stichting Dierenbescherming begonnen met een inventarisatie van op straat levende honden.

straathond

De verzamelde gegevens zullen worden verwerkt door studenten van de Inter Continental University of the Caribbean (ICUC), onder leiding van wetenschappelijk onderzoeker Gilbert Cijntje.
Afgelopen weekend trokken vrijwilligers van de bij het Platform Dierenwelzijn aangesloten organisaties en studenten van ICUC in teams de straat op om de straathonden te tellen en te fotograferen en deze via WhatsApp naar een speciaal nummer te versturen. Het geslacht, de algemene conditie en eventueel vermoed eigenaarschap werden ook geregistreerd. Tevens werden mensen via een radiocampagne opgeroepen om zelf foto’s van op straat lopende honden in te sturen. Onder de inzenders werd een prijs verloot.
,,Het doel hiervan was tweeledig”, legt Gregory Berry, voorzitter van de Dierenbescherming Curaçao uit. ,,Enerzijds meer gegevens voor het onderzoek en anderzijds bewustwording van de honden in het straatbeeld. Er treedt gewenning op en hopelijk worden mensen zich nu meer bewust van de straathonden.”
De onderzoeksgegevens zullen worden gekoppeld aan de geo-zones en bijbehorende data van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP) om zo eventuele verbanden te ontdekken. ,,Restaurants in de omgeving, veel vuilnisbakken op straat die honden aantrekken bijvoorbeeld. Daar kan je dan actie op ondernemen”, licht Berry toe. ,,Of het sociale profiel van de wijk. Dan zal er voorlichting moeten worden gegeven of sterilisatieacties worden opgezet.” Als alles volgens plan verloopt, gaat het Platform Dierenwelzijn in mei al beginnen met een sterilisatieproject in de meest urgente wijken. Daarbij zullen straathonden in mobiele stations worden gesteriliseerd door de aan het project meewerkende dierenartsen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).