Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De kustwacht heeft afgelopen zaterdagochtend vroeg zeven aanhoudingen verricht en ongeveer 1.200 kio cocaïne in beslag genomen. Dat is gisteren bekendgemaakt.
Kustwacht2De kustwachtcutter Jaguar heeft in de vroege ochtenduren van zaterdagochtend op volle zee en buiten de territoriale wateren van Aruba het vrachtschip Oceanic I geboard. Hierbij zijn de zeven opvarenden aangehouden en is ongeveer 1.200 kilo verdovende middelen, naar het zich laat aanzien cocaïne, in beslag genomen.
De kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied kwam de Oceanic I op het spoor naar aanleiding van de informatieverstrekking door de Amerikaanse partners op het gebied van drugsbestrijding en collega’s van defensie in het Caribisch gebied. Op basis van die informatie heeft de directeur van de kustwacht besloten een onderzoek op de Oceanic I te beginnen.
De Hondurees gevlagde Oceanic I was eerder vertrokken uit de wateren van Aruba en lag voor anker op de grens van de territoriale wateren tussen Aruba en Venezuela. Op enig moment namen de radarwaarnemers van de kustwacht, werkzaam bij het Joint Rescue and Coordination Centrum (JRCC) een verdacht contact waar met een ander schip. Op basis van hun kennis en ervaring ontstond toen het vermoeden van een mogelijke ‘overload’ van verdovende middelen op de Oceanic I. Op basis van deze waarneming van de medewerkers van het JRCC en de verstrekte informatie door de ketenpartners van de kustwacht, is in nauw overleg met de directeur van de kustwacht en de collega’s van defensie besloten dat de kustwacht het schip zou proberen te boarden.
,,Dat lijkt gemakkelijker dan het is”, zo laat de kustwacht weten. ,,De verwachting in deze zaak was namelijk dat op het moment dat de Oceanic I de kustwacht zou zien naderen, zij direct rechtsomkeert zou maken en zou proberen te ontsnappen via de Venezolaanse wateren. Nu heeft de kustwacht een goede relatie met de kustwacht van Venezuela, maar het risico bestond dat die niet op tijd bij de Oceanic I kon komen, dan wel met de Oceanic I de eventuele drugs over boord zou zetten.”
Om niet teveel aandacht te wekken voor de inzet van de kustwacht is toen bij het kustwachtcentrum op Curaçao, die dergelijke internationale en eiland overstijgende acties coördineert, besloten de cutter Panter van de kustwacht gewoon zichtbaar aan de steiger te laten liggen en de cutter Jaguar van Curaçao vanaf Bonaire, waar ze aan het patrouilleren waren, heimelijk achter de eilanden langs naar Aruba te laten varen. Net boven Aruba zou dan gewacht worden op het moment dat de Oceanic I zou gaan varen.
De Oceanic I ging echter eerder varen dan verwacht en vertrok ook nog in een iets andere richting dan de kustwacht gedacht had. Het schip van de marine, Zr.Ms. Zeven Provinciën, was wel aanwezig in het Caribisch gebied, maar ook bezig met een andere zaak en op forse afstand. Schepen van andere ketenpartners waren ook niet in de omgeving aanwezig. Besloten is toen om de Jaguar de Oceanic I te laten volgen in de nacht en te zorgen dat ze bij het eerste daglicht de Oceanic I konden laten stoppen om te boarden.
Sinds Nederland het Verdrag van San José geratificeerd heeft, is het voor de kustwacht mogelijk om een schip dat niet stateloos is te boarden op volle zee, mits het land waar het schip geregistreerd is, ook het Verdrag van San José heeft ondertekend en toestemming geeft aan de kustwacht om het bij hun land gevolgde schip te boarden. Terwijl de Jaguar de achtervolging had ingezet, hebben de medewerkers van het JRCC contact opgenomen met Honduras en toestemming gekregen het schip te boarden op volle zee. De kustwacht heeft ook het Openbaar Ministerie op de hoogte gesteld en toestemming voor de inzet gekregen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).