Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De preventiewijkpilot Prevení i Protehá Ta bo Asuntu Tambe - onderdeel van Tienda di Prevenshon - is in juni 2015 van start gegaan. PreventiewijkpilotDit project heeft zich het afgelopen half jaar onder meer gericht op inbraak- en overvalpreventie in een gedeelte van de wijk Noord Santa Rosa, maar ook op het tegengaan van verloedering in deze wijk, gepaard met de verbetering van verkeersveiligheid, het opzetten van een ‘neighbourhood watch’ en repressieve maatregelen gericht op overlastveroorzakers.
Door middel van een nulmeting zijn de aandachtspunten in de wijk in kaart gebracht. Deze punten zijn aangepakt door middel van een mix van preventie, repressie en bestuurlijke maatregelen. De eerste resultaten zijn bemoedigend, zo verklaarde hoofdofficier van justitie Heiko de Jong in een eerste reactie. Afgelopen zaterdag 27 februari zijn de betrokken partijen - het Openbaar Ministerie (OM), Korps Politie Curaçao, ministerie van Justitie, Ennia en Forensic Services - de wijk ingegaan om een eindmeting af te nemen. De resultaten van de interventies worden geëvalueerd en de maatregelen die effect sorteren worden vervolgens geïmplementeerd in meer wijken op Curaçao.
Het OM werkt voor deze pilot zowel samen met de traditionele veiligheidspartners zoals het ministerie van Justitie en het Politie Korps Curaçao, als met private bedrijven en instellingen zoals Ennia, DOW, Aqualectra, Selikor en Kooyman. ,,Door middel van deze public en private partnership gaan we samen een verlaging van de criminaliteit en een verhoging van de veiligheidsbeleving van de buurtbewoners proberen te realiseren”, aldus het OM.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).