Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Radulphus College (RC) heeft in goed overleg met het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), maar ook de oudervereniging, de docenten en de leerlingenraad, voor de derde periode een aangepast toetsrooster samengesteld waar alle partijen zich in kunnen vinden.
De proefwerkweek begint maandag en alle leerlingen zullen tot ten minste 10.30 uur op school zijn. In het rooster zijn studietijden opgenomen, dat wil zeggen dat de leerlingen de schooldag beginnen met een lesuur leren, het proefwerk maken, weer een lesuur leren en dan het tweede proefwerk maken. Als leerlingen maar één proefwerk hebben op een dag, dan leren zij tot 10.30 uur en mogen daarna naar huis. Voorheen maakten de leerlingen twee proefwerken achter elkaar en konden dan vaak al om 9.00 uur naar huis.
Het RC voldoet met dit nieuwe rooster aan de aan het begin van het schooljaar gestelde eis van het RKCS, dat er alleen met toestemming van het schoolbestuur afgeweken mag worden van het normale lesrooster. De discussie wordt al een hele tijd gevoerd, zeker waar het gaat om de laatste proefwerkweek, waarna leerlingen vaak al in mei of begin juni thuis zitten, terwijl het schooljaar officieel pas eind juni eindigt. In de loop der jaren is het lesrooster van de leerlingen eigenlijk steeds meer verdrongen door werkzaamheden van docenten, wat begrijpelijk is, maar niet helemaal de bedoeling, zo is door het RKCS aangegeven. In juni 2015 stuurde Onderwijsminister Irene Dick (PS) een brief naar alle schoolbesturen waarin zijn met klem heeft gevraagd om er streng op toe te zien dat het wettelijk voorgeschreven aantal schooldagen in acht wordt genomen.
Bij de tweede toetsperiode van het RC werd het besluit om de leerling tot 12.00 uur op school te houden teruggedraaid vanwege onvoldoende voorbereiding hierop, waardoor zowel de oudervereniging als de leerkrachten voor een voldongen feit werden gesteld. Er is toen afgesproken om in goed overleg tot een akkoord te komen voor de derde periode. In een brief die het RC naar de ouders heeft gestuurd staat nu: ,,Aan het RKCS hebben wij een tussenvoorstel gedaan over de inrichting van het toetsweekrooster voor periode 3. Wij kunnen namelijk nog steeds niet helemaal aan de richtlijn van het schoolbestuur voldoen. Over dit tussenvoorstel is overleg geweest met een commissie van docenten, met de oudervereniging en met de leerlingenraad. Het schoolbestuur heeft inmiddels akkoord gegeven op dit voorstel, althans voor periode 3.”

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).